News

POST TYPE

NEWS

မႏၲေလးတကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားႏုိင္
21-Sep-2018

မႏၲေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၁

မႏၲေလးတကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျပီး မရရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္မွ သိရသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္အထိ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို စက္တင္ဘာလ၊ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါစာရင္းတြင္ မပါရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၇ ရက္ေနာက္ဆံုးထားကာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕က မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့တာေတြရွိတယ္။ မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့အမွတ္ကို မမီတာေတြရွိတယ္။ မမီတဲ့အခါက်ေတာ့ ကပ္လြဲကပ္လြဲသြားတာေတြရွိတယ္။ ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အမွတ္ေတြနဲ႔က လြတ္သြားတာကိုး။ မရတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဲလိုမ်ိဳးလြဲေခ်ာ္သြားလို႔ က်န္ခဲ့တယ္ဆုိရင္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ကို ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကို မနစ္နာေစခ်င္လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္ေပါ့” မႏၲေလးတကၠသုိလ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာဆုိသည္။

ဘာသာရပ္ေပါင္း ၂၄ မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ၊ ပထဝီ၊ သမိုင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဥပေဒပညာ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာေလ့လာမႈပညာ၊ ရူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ရုကၡေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ၊ အဏုဇီဝေဗဒႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာဘာသာရပ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို ေအာက္တိုဘာလ၊ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဌာနမွဴး (သင္တန္းေရးရာ) ဖုန္း ၀၂-၂၈၃၂၁၂၉ ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၏ ၀၉- ၄၀၀၀၀၉၅၃၆ ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၁၇ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာရင္းမ်ားမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္ရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားမည္႕အဓိကဘာသာရပ္ ေျပာင္းခ်င္ပါက ေက်ာင္းကို အရင္အပ္ႏွံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဆုိပါတကၠသုိလ္မွ သိရသည္။

“ပထမအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ရမယ္။ ေက်ာင္းအပ္ၿပီးၿပီဆုိမွ ေက်ာင္းတြင္း ေမဂ်ာေျပာင္းကို ေလွ်ာက္ရမယ္”ဟု ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာဆုိသည္။

M-07