News

POST TYPE

NEWS

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ ေရရွည္မထားသင့္ဟု တင္ျပ
13-Sep-2018ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ အခန္းခေပး၍ ေရရွည္မထားသင့္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဖသန္းက ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ၾကည္ညိဳေလးစားထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိဘမဲ့ကေလးမ်ားလို စည္ပင္တည္းခိုေဆာင္မွာ အခန္းငွားဘဝနဲ႔ ေရရွည္အပ္ႏွံမထားသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေရွး႐ႈၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေဆာင္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပၿပီး စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကို ၎က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ တိုင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို စည္ပင္တည္းခိုေဆာင္မွာ အခန္းငွားေနရျခင္းဟာ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ႔ ခေလာက္ဆိုသလို ၾကည့္မေကာင္းပါဘူး။ အခုဆို အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးၿပီးရင္ တစ္ရက္ပိုေနရင္ တစ္ရက္စာေပးရမယ္လို႔ ႏို႔တစ္စာထုတ္ထားတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို တစ္ရက္ႀကိဳလာလို႔မရ၊ တစ္ရက္ေနာက္က် ထြက္သြားလို႔မရ အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္သည္ လိုအပ္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ေပးရမည္ဟုလည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးမီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလိုတာကေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္က ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးမီဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ယာယီအသံုးအႏႈန္းသာျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ခံမယ့္ေကာ္မတီအေနနဲ႔ အေလးထားၿပီး စဥ္းစားဖို႔ တင္ျပလိုပါတယ္”ဟု ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁၄၆ ႏွင့္ အညီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ၁၄ ရက္အတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ေျဖဆိုရမည္ဟု ပါရွိေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းအႏွစ္သာရကို ပ်က္စီးေစၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းကိစၥေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ႀကိမ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္ အသိေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

အဆိုပါတင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ကိုယ္စား ေဒါက္တာလွမိုးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေျပာဆိုသည္။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြမွာ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတာေတြ၊ မညီတာေတြရွိတယ္။ ျပန္လည္သံုးသပ္ရမွာေတြရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ျပင္ဆင္လိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြရွိရင္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို အႀကံဥာဏ္ေပးလို႔ရပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ဆိုသည္။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေကာ္မတီထံ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ ေနထိုင္ေရးသည္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံတင္ျပၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အေျခအေနမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္မွလြဲ၍) စည္ပင္ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အခန္းခႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းတြင္လည္း ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ရသည့္ အေျခအေနရွိခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနထိုင္မည့္ သီးသန္႔အေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ စည္ပင္ရိပ္သာတြင္ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေနသကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း ေနျပည္ေတာ္ဘူတာႀကီးအနီးရွိ တပ္မေတာ္ရိပ္သာတို႔တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

S-01