POST TYPE

NEWS

ခ်ိန္ခြင္တစ္လက္ရဲ႕ ေသေရးရွင္ေရး
03-Sep-2018

၁။ “တရားစီရင္ရာတြင္ အမွန္ကိုဆံုးျဖတ္႐ံုမွ်သာမကဘဲ ထိုသို႔ အမွန္တရားကိုစီရင္ေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေစရာသည္”

ဟုတ္ကဲ့။ ေကာင္းျမတ္လွပ နားဝင္ခ်ိဳလိုက္တဲ့ စကားစုေလး။ စီရင္ထံုးၫႊန္ျပခ်က္ကေလးပါ။ သို႔ေပတဲ့လို႔ “တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းၿပိဳလဲေနၿပီ”တို႔၊ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပ်က္ျပားေနၿပီ”တို႔ စတဲ့ ရင္ဆို႔ခ်င္စရာ အသံဗလံေပါင္းစံုေတြညံေနတဲ့ ဒီကေန႔ေခတ္အေျခေနမွာ ဒီတရားစီရင္ထံုး ျပၫႊန္ခ်က္ေလးဟာျဖင့္ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားရဲ႕ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြထဲမွာ မပါမၿပီး ခတ္တိုင္းငန္ကေလးအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံေနရတာက လြဲလို႔ ပြဲမတိုးရွာေတာ့ဘူးခင္ဗ်။

တရား႐ံုးေတြက အမွန္ကိုဆံုးျဖတ္ေနၾကသလား။ အမွန္တရားကို စီရင္ေနေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ ျမင္သာသိသာေအာင္ စီရင္ႏိုင္ၾကရဲ႕လား။

၂။ ႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္က်က္သေရဆိုတာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာျခင္းပဲဗ်။ တစ္႐ံုးတစ္ထံုး ထင္ရာျမင္ရာ စိတ္ကူးေပါက္သလို တရားစီရင္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ တရား႐ံုး လက္စြဲ၊ စီရင္ထံုးမ်ားနဲ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူတို႔က တရားသျဖင့္ၾကား နာစီရင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူတို႔က ဘဝင္က်က် ေလးစားလိုက္နာလက္ခံႏိုင္တဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္လာမယ္။ ဒါမွပဲ ႏိုင္ငံအဝန္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ခိုင္မာလာမယ္။ ဒါမွပဲ ျပည္သူတို႔ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၿပီး တရား႐ံုး၊ ဥပေဒနဲ႔တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ကိုးစားယံုၾကည္လာၾကမယ္။ 

“တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ၿပိဳလဲေနၿပီ”လို႔ အသံေတြညံလာေလာက္ေအာင္ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးကေရာ အမွန္တကယ္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီလား။

၃။ ျမင္ေနၾကားေနရသမွ် တရားစီရင္ေရးသတင္းမ်ားအရ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို တရား႐ံုးတရားသူႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရား (Rationalism) က စီးမိုးအုပ္စိုးထားၿပီး တည္ဆဲဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုပဲ တစ္႐ံုးတစ္ထံုး အမ်ိဳးမ်ိဳး ထင္ရာျမင္ရာဖြင့္ဆိုစီရင္ေနၾက၊ မညီမၫြတ္ျဖစ္ေနၾကတာကို ထင္းခနဲ အေဝးကေန ျမင္ႏိုင္ပါသဗ်။ (လတ္တေလာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၾကတာမ်ိဳးက သာဓကေပါ့။)

“တရား႐ံုးသည္ ဥပေဒကို ရွင္းလင္းထင္ရွားသလို က်င့္သံုးရသည္။ ရွင္းလင္းထင္ရွားေသာ ဥပေဒစကားရပ္ကို တရား႐ံုးက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္၊ ဋီကာခ်ဲ႕ရန္မလို။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္သလိုနဲ႔ ဥပေဒကိုခ်ဲ႕ျခင္း၊ ခ်ံဳ႕ျခင္း ျပဳမိတတ္သည္ကို ဆင္ျခင္ရမည္”လို႔ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ စီရင္ထံုးတစ္ခုမွာ လမ္းၫြန္ဆံုးျဖတ္ထားပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒီကေန႔ေခတ္မွာ တရား႐ံုး တရားသူႀကီးမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားဆိုတာႀကီးကိုပဲ အေတာ္သေဘာေခြ႔ေနဟန္တူပါရဲ႕။ ဒီဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ပဲ အျပစ္ရွိ၊ မရွိ၊ ျပစ္ဒဏ္အေလး၊ အေပါ့ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ေနၾက၊ ဥပေဒေတြရဲ႕အနက္အဓိပၸာယ္ေတြကို ဖြင့္ဆိုေကာက္ယူဆံုးျဖတ္ေနၾက၊ ေရွ႕ေနာက္မညီၫြတ္တဲ့ စီရင္ခ်က္အမိန္႔ေတြကို အကြဲကြဲအျပားျပား ဆံုးျဖတ္ေနၾကတာကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ (လူသတ္မႈနဲ႔ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲအဆင့္မွာ အမႈကို႐ုပ္သိမ္းခြင့္ ေပးလိုက္တဲ့အမိန္႔မ်ိဳး ရဲရဲတင္းတင္းခ်မွတ္ခဲ့တာသာ ၾကည့္ၾကပါေရာ့။)

အတိအက်ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လက္စြဲဥပေဒအမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရဲ႕ အထက္ကို အမႈစစ္တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားက လြန္လြန္ကဲကဲ မင္းမူေနရာယူလာတဲ့အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႀကီး အဟုတ္တကယ္ ပ်က္ရတာပါလို႔ဆိုခဲ့ရင္ လြန္တယ္လို႔ မဆိုနဲ႔ဗ်။

၄။ “အမွန္ကိုေဖာ္ထုတ္၍ တရားစီရင္ရာတြင္ မွ်တဖို႔လိုသည္။ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ဖို႔လည္း လိုသည္။ အမႈျဖစ္ေပၚ၍ စတင္စံုစမ္းရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ႐ံုးတြင္အေထာက္အထားမ်ားကို လုပ္ထံုးႏွင့္အညီ အျပည့္အစံု တင္သြင္းရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္သက္ေသမ်ား၊ တရားခံဘက္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးတရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္ ခံုအဖြဲ႔ဝင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သစၥာတရားကို လက္ကိုင္ထား၍ ျပည္သူတို႔ လက္ခံယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစအပ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အမ်ားျပည္သူ႔အက်ိဳးႏွင့္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူတို႔ကို ျမန္ျမန္အေရးယူ၍ ထိုက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္ ခံေစအပ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အျပစ္ကင္းသူတို႔အား စြပ္စြဲျခင္းေၾကာင့္ ၾကာရွည္ပင္ပန္းရျခင္း၊ မထိုက္သင့္ဘဲ အျပစ္က်ခံရျခင္း မျဖစ္ေစအပ္။ တရားစီရင္ရာတြင္ ကိုယ့္အခန္းတြင္ ကိုယ္ပါဝင္ရသူဟူသမွ်သည္ ထိုသို႔ႏွစ္ဖက္ မွ်တစြာခ်ိန္ဆ၍ အထူး သတိဝီရိယစိုက္ထုတ္၍ ျပည္သူ႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေစရာ၏။

မွန္ကန္မွ်တေစရန္အတြက္ အမႈစံုစမ္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးစီရင္ရာတြင္လည္းေကာင္း ဝီရိယစိုက္ထုတ္၍ ျမန္ဆန္ျပည့္စံု ေသခ်ာေစရန္လိုသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္၊ တရားခံပင္ပန္းသည္မွ်သာမကေသး အျဖစ္ပ်က္မွန္တို႔သည္လည္း ပ်က္ျပယ္တတ္ၾကသည္။”

ေရွးက အဲဒီလိုေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ တရားသျဖင့္ စီရင္ခဲ့ၾကတာကို စီရင္ထံုးမ်ားမွာ ဖတ္႐ႈရျပန္ေတာ့ မ်က္ရည္မ်ားေတာင္ လည္မိပါရဲ႕။ 

“တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အဂတိမလိုက္စားဘဲ တရားစီရင္ရန္ တာဝန္ယူ သစၥာျပဳထားၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။ မွန္ကန္မွ်တစြာ အဂတိမလိုက္စားဘဲ တရားသူႀကီးမ်ားက တရားစီရင္ၾကမွ ျပည္သူအမ်ားက တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို အားကိုးယံုၾကည္ၾကမည္။ ထိုသို႔ ျပည္သူတို႔အားကိုးယံုၾကည္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ထြန္းကားမွ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း မႈခင္းပဋိပကၡျဖစ္ၾကလွ်င္ ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္။ တရား႐ံုးမ်ားအေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပရပ္ရြာမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ကူညီထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကမည္။”

ကဲ ၾကည့္ပါဦး။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေစတနာလွလွနဲ႔ မွ်တမွန္ကန္စြာ တည့္တည့္စင္းစင္း ၾကားနာစီရင္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးက ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးပါလဲ။ ေလးစားၾကည္ညိဳေလာက္ပါေပရဲ႕။

“ျပည္သူတို႔သည္ တရား႐ံုးမ်ားကို ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ၾကလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ၾကမည္။ စည္းလံုးညီညာၾကမည္။ အစိုးရအေပၚလည္း ေမတၱာထားၾကမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြန္းေစရန္လိုေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အၿမဲတေစ ေဆာ္ဩႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ဝါယမစိုက္ထုတ္ျခင္း ျပဳလ်က္ရွိၾကသည္။ ရည္မွန္းသည့္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ တရားစီရင္ရေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေစတနာထား၍ ႀကိဳးစားၾကရန္လိုသည္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာသည္ ထင္သလိုသံုးရန္ ကိုယ္ပိုင္အာဏာမဟုတ္။ အမ်ားအက်ိဳးႏွင့္အမွန္ကို ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူက ယံုၾကည္အပ္ႏွံထားေသာ အာဏာျဖစ္သည္ဟု မျပတ္သတိခ်ပ္ဖို႔လိုသည္။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ား၊ အမႈလိုက္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းသင့္ရာ၌ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္း၍ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခန္း၌ တာဝန္သိသိ တာဝန္ေက်ေက် ေဆာင္ရြက္ၾကမွ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည္။ တာဝန္မေက်၊ စည္းကမ္းမေစာင့္၊ က်င့္ဝတ္မညီေသာ တရားသူႀကီးမ်ားကို ျပည္သူက ေလးစားယံုၾကည္မည္မဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကလည္း ၎တို႔အား သင့္ေတာ္သလိုျပဳျပင္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္သာတည္း။”

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးစနစ္ဟာ ဒီလိုလည္း မွန္ကန္တဲ့အဆံုးအျဖတ္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါရဲ႕။ လြမ္းခ်င္စရာႀကီးေပါ့ဗ်ာ။

“တရား႐ံုးမ်ားသည္ အမႈကို အေပၚယံေက်ာမွ်သာမၾကည့္ဘဲ နက္နက္နဲနဲသံုးသပ္၍ အျငင္းပြားျခင္း အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ရသည္။ အမွန္တရားကိုရရွိႏိုင္ရန္ စစ္ေဆးစံုစမ္းရသည္။ တင္ျပေသာသက္ေသမ်ားျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တို႔ကို ေခၚယူေဖာ္ထုတ္ရသည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္မူ တစ္ဖက္ဖက္သို႔ တိမ္းေစာင္းအသားေပးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ထားလွ်င္ မွ်တမွန္ကန္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါက အခ်င္းျဖစ္ရာသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးလ်က္ သက္ေသမ်ားသည္ မေၾကာက္မရြံ႕ အမွန္ကို ေျပာတတ္သည္။”

ဪေၾသာ္... ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ေခတ္ တရား႐ံုးေတြက ဒီစီရင္ထံုးပါအတိုင္း ၾကားနာစစ္ေဆး စီရင္ေနၾကပါရဲ႕လား။ ေဝးစြေျခာက္ပါးလို႔ ေျပာရမလိုပါဗ်ာ။ တရား႐ံုး တရားသူႀကီးမ်ားဟာ အခ်င္းျဖစ္ရာကို သြားေရာက္စစ္ေဆးဖို႔ အသာထားလို႔ တရား႐ံုးေရွ႕ကိုေရာက္လာတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြ၊ သက္ေသခံအေထာက္အထားေတြကိုေတာင္မွပဲ အၿမီးျပန္ေခါင္းျပန္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လွန္ေလွာစစ္ေၾကာၾကည့္ဖို႔ အားမထုတ္ၾကေတာ့တာကို ခဏခဏ ျမင္ေနေတြ႔ေနရတာဟာျဖင့္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာပါ။ 

“တစ္ေသြး၊ တစ္သံ၊ တစ္မိန္႔” ဆိုတဲ့အရပ္ကေန စားက်က္ေျပာင္းလာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ားရဲ႕ ေခတ္ရွည္ႀကီးထဲမွာ “လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရး”ဆိုတာလည္း သင္းသတ္ခံခဲ့ရ။ “အသင့္ေရး စီရင္ခ်က္အမိန္႔”ေတြနဲ႔ လက္ညႇိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္အစဥ္အလာဆိုးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာလည္း အခုျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈသစ္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ေခါင္းေပါင္းစတလူလူ ျဖစ္ေနပါပေကာ။

၅။ ဒါေတြကို ဘာလို႔အေရးတႀကီး စားၿမံဳ႕ျပန္ နတ္သံေႏွာေနရတာလဲ။ ဟုတ္စ။ ေအးဗ်ာ...။ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို “သူလွ်ိဳ”အျဖစ္ စြပ္စြဲၿပီး (၁၉၂၃)ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) (ဂ) နဲ႔ စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးေနတဲ့အမႈ ဒီေန႔ အၿပီးသတ္ စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မယ္ဆိုေပတာကိုးဗ်။ ျမန္မာ့သတင္းမီဒီယာသမိုင္းမွာ သတင္းေထာက္ကို “သူလွ်ိဳ”လို႔ စြပ္စြဲၿပီး သတင္းစံုစမ္းတာကို “သူလွ်ိဳ”လုပ္ျခင္းလို႔ သမုတ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးအမႈႀကီးဗ်။

မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္ မသင့္ေပမယ့္ ေဟာဒီ့ တရားသျဖင့္ တရားစီရင္ထံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေလးကိုေတာ့ သတင္းစကား ပါးလိုက္ခ်င္သားဗ်။ 

“တရားစီရင္ေရးတိမ္းေစာင္းျခင္း (Miscarriage of Justice) ဆိုသည္မွာ အျပစ္ရွိသူ ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ကင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မဲ့သူအား အျပစ္ေပးမိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးတိမ္းေစာင္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဤေနရာ၌ ဒြိဟသံသယမွ ေပၚေပါက္သည့္အက်ိဳးကို တရားခံ-ခံစားခြင့္ရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္၏သေဘာကို ေကာင္းစြာနားလည္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုဒြိဟသံသယမွ ေပၚေပါက္သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ဆိုေသာ စကားရပ္မွာ အရပ္သံုးစကားသာျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒသက္ဝင္သည့္ စကားရပ္မွာမူကား အေၾကာင္းယုတိၲႏွင့္တကြျဖစ္ေပၚေသာ ဒြိဟသံသယအားေလ်ာ္ေသာ အက်ိဳးကို၊ တရားခံ-ခံစားခြင့္ရွိသည့္ သေဘာသက္ေရာက္သည္။ ၎စကားရပ္၊ အဓိပၸာယ္ကို ရန္ကုန္စီရင္ထံုးမ်ား အတြဲ (၁၄)၊ စာမ်က္နွာ ၆၆၆ တြင္ ဦးဓမၼပါလ စီရင္ထံုး၌ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထား၏။

တရားစီရင္ရာ၌၊ တရားမွ်တေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အမႈၾကားနာရာ၌ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိေစရမည့္အျပင္၊ မိမိကိုယ္ကို ဒိုင္လူႀကီးဟုသာ သေဘာမထားဘဲ မွန္ကန္ေသာ အျခင္းအရာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ေဖာ္ထုတ္ေပၚလြင္ေစျခင္းျဖင့္ တရားမွန္ကန္ေရးကို ပဓာနထားရမည္”တဲ့။ 

၆။ ဒီကေန႔ ျပည္သူလူထုေတြ စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာကေတာ့ မလြဲမေသြ ဒီအခ်က္ေတြပဲျဖစ္မွာပါဗ်ာ။

(က) ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးဟာ ရန္သူအတြက္ သူလွ်ိဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ သူလွ်ိဳေတြျဖစ္တယ္လို႔ တရား႐ံုးေရွ႕မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ေနသလား။

(ခ) ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးဟာ သတင္းေထာက္ေတြသာျဖစ္ၿပီး သတင္းစံုစမ္းတဲ့အလုပ္ကိုပဲ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္သလား။

(ဂ) အမႈမွာ အေၾကာင္းယုတၱိႏွင့္တကြ ျဖစ္ေပၚေသာ ဒြိဟသံသယေတြ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္ေနသလား။

(ဃ) တရား႐ံုးက ဘယ္လိုစီရင္ဆံုးျဖတ္မလဲ။

၇။ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ မွ်တမွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္ေရးရဲ႕ အၿမိဳက္အရသာကို စြပ္စြဲခံသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးသာမက ျပည္သူလူထုအမ်ားကလည္း အာသီသျပင္းစြာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေၾကာင္းပါဗ်ာ။ ။

ေဇယ်မင္းသွ်င္ (၁၊ စက္တင္ဘာ၊ ၁၈)