POST TYPE

NEWS

FDA အသိအမွတ္ျပဳ စားေသာက္ကုန္မ်ားျဖစ္လာရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဆို
31-Aug-2018

ေနျပည္ေတာ္၊ ဩဂုတ္ ၃၀

ျပည္သူလူထု၏ အဓိကစားေသာက္ကုန္မ်ားကို FDA ( အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမွတ္ပံုတင္ဌာန) ၏ စစ္ေဆးၿပီးေသာ အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ ခံစာအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းေမာင္ အႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ား၊ မုန္႔မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမရွိဟု ဆိုထားခ်က္ကိုလည္း ၎အေနႏွင့္ FDA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ေဈးအတြင္း စံခ်ိန္မမီေဆးဝါးမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ သံုးစြဲရန္မသင့္ေဆးဝါးမ်ား ေဈးကြက္တြင္ရွိေနျခင္း ေဆးဝါးအတု ထုတ္လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ေဆးမ်ား ေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ စပ္ေဆးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာင္းခ်ေနျခင္း၊ တရားမဝင္ေဆးႏွင့္ သံုးစြဲရန္မသင့္ေသာေဆးဝါးမ်ား ေဈးကြက္အတြင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံတို႔တြင္ FDA အသိအမွတ္ျပဳ အစားအေသာက္မ်ားရွိၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ၿပီး ေဈးႏႈန္းအနည္းငယ္ႀကီးျမႇင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာတြင္လည္း မၾကာခင္အခ်ိန္ (အခ်ိန္တိက်စြာ ေျဖထားျခင္းမရွိေပ။) တြင္ ( အထူးသျဖင့္ ဆီ) FDA စိစစ္ၿပီးတံဆိပ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်စြာသံုးလို႔ရရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားတြင္ ညီၫြတ္မႈမရွိပါကလည္း အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေဆးဆိုင္ ၁၆၅၀ ကို စစ္ရာ ၉၉ မႈ၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၉၆၈ ဆိုင္ စစ္ရာ ၃၈ မႈ၊၂၀၁၈ ဇူလိုင္လအထိ ၇၅၈ ဆိုင္ စစ္ေဆးရာတြင္ ၂၁ မႈ ဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃၉၀ မ်ိဳးကိုစစ္ရာ စားေသာက္ရန္မသင့္သည့္ ၇၀၃ ခု၊ ၂၀၁၇ တြင္ ၈၇၀၂ ခု စစ္ေဆးရာ ၁၀၂၁ ခု၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင္အထိ အစားအေသာက္ ၅၅၂၃ မ်ိဳးစစ္ေဆးရာ ၃၇၀ ခုေတြ႔ရွိရၿပီး သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း စားသံုးရန္မသင့္ဟု ေၾကာ္ျငာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား စစ္ေဆးရာတြင္ ကင္ဆာေရာဂါေဆး၊ ပဋိဇီဝေဆး၊ ႏွလံုးေရာဂါေဆး၊ နားႏွင့္ မ်က္စဥ္းေဆး၊ အားေဆး၊ ဟိုမုန္းေဆး၊ စိတ္ေရာဂါေဆးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆးမ်ားေတြ႔ရွိရၿပီး အမႈဖြင့္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသို႔ အေရးယူရန္စစ္ေဆးရာတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းႏွင့္ မရေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ အေကာက္အခြန္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒဆိုင္ရာအရာရွိ ( တရား႐ံုး) တို႔ကပါ ပူးေပါင္းတာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးပါက ယခုထက္ပိုမိုေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ စပ္ေဆး (ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္မဲ့ဆိုင္မွ တြဲဖက္ေရာင္းေသာေဆး) သည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ကို ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ပိုမိုရရွိပါက FDA ကို တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ဝန္ထမ္း၊ ဝန္ထမ္းအတြက္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းအစံုကို ျဖည့္တင္းကာ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

S-01