News

POST TYPE

NEWS

မေလးရွားတြင္ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေန၍ စည္းလံုးၾကရန္ မေလးရွားဘုရင္ တိုက္တြန္း
19-Jul-2018ကြာလာလမ္ပူ၊ ဇူလိုင္ ၁၈

မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ မေလးလႊမ္းမိုးေသာ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ေသာ ေမလက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဂယက္မ်ားအၿပီး လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ သည္းခံမႈ၊ စည္းလံုးမႈရွိၾကရန္ မေလးရွားဘုရင္က ေမတၱာရပ္ခံလိုက္သည္ဟု AFP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

ဘုရင္ ဆူလ္တန္မိုဟာမက္ဗြီက လႊတ္ေတာ္သစ္ အစည္းအေဝးတြင္ အမတ္မ်ားအား အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ မေလးရွား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္စည္းလံုးမႈကို ခိုင္မာေအာင္ထိန္းသိမ္းၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

တိုင္းျပည္လူဦးေရ ၃၂ သန္းအနက္ မေလးမြတ္ဆလင္မ်ားက ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တ႐ုတ္အေျမာက္အျမားႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ေရာယွက္ရစ္ပတ္ေနသည္။

မေလးရွားသည္ ယေန႔ကာလအထိ ႏိုင္ငံကို ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲျဖစ္ေသာ အေသအေပ်ာက္မ်ားျပားသည့္ လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းကို ၁၉၆၉ တြင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။

လက္ရွိတင္းမာမႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး မေလးလူမ်ိဳးမ်ားကို တရားဝင္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အထူးရပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးထားခဲ့ေသာ Barison ၫႊန္႔ေပါင္းပါတီ ပထမဆံုး အႀကိမ္႐ံႈးနိမ့္သြားသည့္ ေမလ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္သြားသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းနာဂ်စ္၏ UNMO ပါတီက အစိုးရသစ္သည္ မေလးလူမ်ိဳးတို႔၏ အထူးရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္ဟု လံႈ႕ေဆာ္ေျပာၾကားေနသည္။

UNMO ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ဘာသာသင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ စာေမးပြဲမ်ားကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမည့္ အစိုးရသစ္၏ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ႐ံုးသံုး ဘာသာစကားအဆင့္ရရွိထားေသာ မေလးဘာသာ စိန္ေခၚခံရမည္ကို ေတြးပူေနၾကၿပီး ဗလီျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစရိတ္မ်ားကို အစိုးရသစ္က ျဖတ္ေတာက္ေနသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အနီး ေဟာ္ဟစ္ဆႏၵျပသူ ပါတီဝင္ ၃၀၀ ခန္႔ကို ဦးေဆာင္လာသူ UNMO အႀကီးတန္းပါတီဝင္ လုခ္မန္အဒမ္က “မေလးလူမ်ိဳးနဲ႔ အျခားလူမ်ိဳးေတြအၾကားမွာ တင္းမာမႈေတြ ႀကီးထြားေနပါတယ္။ အစိုးရသစ္က မေလးေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာကို အေလးမထားလို႔ မေလးေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဘုရင္ အသက္ရွည္ပါေစ။ အလႅာအရွင္သာ ႀကီးျမတ္သည္” စသည္ျဖင့္ ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ေနေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ မဝင္ႏိုင္ေစရန္ ရဲမ်ားက တားဆီးခဲ့ရသည္။

မေလးရွားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္၏ပါတီကို ျပဳတ္က်ေစခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ယခင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မဟာသီယာ ၉၃ ႏွစ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစုလက္သို႔ အာဏာေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္သည္ ႏိုင္ငံပိုင္ 1MBD ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမွ ေဒၚလာဘီလီယံမ်ားစြာကို ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံေနရသည္။  

F-04