News

POST TYPE

NEWS

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား မီးရထားခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲၿပီး ဥေရာပေဒသထိ ကုန္သြယ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားစတင္ႀကိဳးပမ္း
27-Jun-2018ဆိုးလ္၊ ဇြန္ ၂၆

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မီးရထားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အဂၤါေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း CNA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ရထားခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး စစ္မက္မျဖစ္ပြား ေရးဇုန္တြင္းရွိ ပန္မူဂၽြန္အမည္ရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿမိဳ႕ငယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္မွ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံၿပံဳယမ္းအထိသာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ ရွင္ႏူဂ်ဴ နယ္စပ္ၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ထားေသာ မီးရထားလမ္းမွာ ယခင္ကတည္းက ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းရထားလမ္းကို ကိုရီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္ပြားမီ ႏွစ္ကာလမ်ားစြာကတည္းက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ မီးရထားဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳလုပ္ကာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ရထားစနစ္ႏွစ္ရပ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္မည္ဆိုပါက ေတာင္ကိုရီးယားအေနႏွင့္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဥေရာပေဒသတို႔ႏွင့္ ကုန္းလမ္းမွဆက္သြယ္ကာ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေဈးကြက္သစ္မ်ားရွာေဖြႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ အျပည့္အဝခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ အေျခခံက်ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္မႈမ်ိဳးမရွိေသးေပ။ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔၏ သမိုင္းဝင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေၾကာင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးေႏြးေထြးလာၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးမွသာ စိတ္ကူးထားသည္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ကင္ေဂ်ာင္႐ိုးက ေျပာၾကားသည္။ ၎သည္ မီးရထားခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ 

“ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေသအခ်ာ သုေတသနလုပ္ၿပီး စီမံကိန္းႀကီးေတြစတင္ဖို႔ ေလ့လာၾကရပါမယ္” ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာၾကားသည္။ 

ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဆက္ဆံေရး အေတာ္အတန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ စစ္မက္မျဖစ္ပြားေရးဇုန္၏ ေတာင္ဘက္ ဒိုရာဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ဘူတာ႐ံုတစ္ခု တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းဘူတာ႐ံု ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေျပးဆြဲေပးမည့္ ရထားခရီးစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ 

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၏ အေရွ႕ဘက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဘူဆန္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဥေရာပေဒသတို႔ကို ေျမာက္ကိုရီးယားမွတစ္ဆင့္ မီးရထားျဖင့္ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္သည့္အေျခအေန ရွိသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက နယ္စပ္ေဒသတြင္ သမၼတမြန္ေဂ်အင္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်ိတ္ဆက္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ 

ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ရထားခ်ိတ္ဆက္ေျပးဆြဲၿပီး ဥေရာပသို႔ ဆက္သြယ္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသာမက ႐ုရွားႏိုင္ငံအထိပါ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ဟူေသာအခ်က္ကို ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မြန္ေဂ်အင္းက ကင္ဂ်ံဳအန္းကို အသိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဆိုပါက ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၿပံဳယမ္းကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တစ္ခုတည္းေသာအာဏာရအလုပ္သမားပါတီသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

F-01