News

POST TYPE

NEWS

အေမရိကသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဌာေနမဟုတ္ဟု ထရမ့္ေျပာၾကား
20-Jun-2018အိမ္ျဖဴေတာ္၊ ဇြန္ ၁၉

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအတြက္ စခန္းတစ္ခုမဟုတ္သလို ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေနသည့္ ဌာေနတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က အာမခံေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ သမၼတထရမ့္သည္ မကၠဆီကိုနယ္စပ္ေဒသ၌ အေမရိကန္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ အတူပါလာသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုမိဘမ်ားႏွင့္ ဖိအားေပးခြဲျခားထားျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရစဥ္ယခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

သမၼတထရမ့္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အေရွ႕ဘက္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားအာကာသ ေကာင္စီေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ဥေရာပေဒသမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာမ်ိဳးေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလာ ျဖစ္တာမ်ိဳး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံႏိုင္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာအျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး”ဟု ထရမ့္ကေျပာၾကားသည္။ 

ယင္းေန႔အေစာပိုင္းက Twitter လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ထရမ့္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္သည္ ဂ်ာမနီကိစၥ၌ တိက်ခိုင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အမွန္တကယ္ ဂ်ာမန္အစိုးရကထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းဇယားမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္အစိုးရ၏ တင္းက်ပ္ေသာ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ မိသားစုမ်ားတကြဲ တျပားျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခံထားရသည္။ မကၠဆီကိုနယ္စပ္ေဒသတြင္ ယင္းမူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္ ၂၀၀၀ နီးပါးခန္႔မွာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသို႔ အပို႔ခံေနရေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ 

ထရမ့္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအတြက္ စခန္းတစ္ခုအျဖစ္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္ ေန႔ညေနပိုင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဆာရာဆန္းဒါးစ္က နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ ထရမ့္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲ ကက္စတီဂ်န္နီလ္ဆင္ကို ဖိတ္ၾကားကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ 

ကက္စတီဂ်န္နီလ္ဆင္ကမူ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသည့္ မူဝါဒဟု အမ်ားက သတ္မွတ္ေဝဖန္ေနၾကသည့္ ထရမ့္၏ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာမူဝါဒကို အကာအကြယ္ေပး ေျပာဆိုသည္။ 

ယင္းမူဝါဒေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား မိသားစုတကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနရသည္ဟူေသာ မီဒီယာေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကက္စတီဂ်န္နီလ္ဆင္က အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

“ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တဲ့သူ ဘယ္သူကိုမဆို ကၽြန္မတို႔ အေလွ်ာ့ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။ ထရမ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ကေလးငယ္မ်ားကို နယ္႐ုပ္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲေပးလာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ား၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကက္စတီဂ်န္နီလ္ဆင္က အဓိပၸာယ္မရွိသည့္ ေဝဖန္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး နယ္စပ္ေဒသတြင္ လတ္တေလာ အသံုးျပဳေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္မူဝါဒမွာ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔က ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  

F-01
 

  • VIA