POST TYPE

NEWS

သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္သူကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေရး အထူးဥပေဒေရးဆြဲရန္ အဆို႐ံႈးနိမ့္
18-Jun-2018

 ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၈

တစ္ေန႔တျခား မ်ားျပားလာၿပီး ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ေရးဆြဲကာ ယင္းဥပေဒထဲတြင္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အပိုင္းကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္သည္အထိ တိတိက်က် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ယင္းအဆိုကို ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ (ဇြန္ ၁၈ ရက္) က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးက ေဆြးေႏြးကာ အထက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးမ်ိဳးတင့္၊ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္တို႔က လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရၿပီး ဌာနႏွစ္ခုက အႀကံျပဳေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ဌာနႏွစ္ခုက လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာထားရွိရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာနေလးခုမွ လာေရာက္ရွင္းလင္းရျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္၏ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအဆိုကိုတင္သြင္းသူ ေဒၚခင္ေစာေဝက အတည္ျပဳေပးရန္ ေျပာၾကားသျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၅ ဦးအနက္ အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံမဲ ၁၄၁ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရန္ ၂၂၇ မဲ၊ ၾကားေန ၄ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေထာက္ခံမဲ ရလဒ္အရ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း အဆိုကို အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို ျပန္လည္စိစစ္၍ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒီဥပေဒၾကမ္းေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို ေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးရမွာ အစိုးရရဲ႕တာဝန္ပဲ၊ အျမန္ဆံုးပို႔ေပးဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ေဒၚခင္ေစာေဝက The Voice သို႔ ေျပာသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးမ်ိဳးတင့္က “ကေလးသူငယ္အေပၚ ျပဳက်င့္သည့္ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူအေပၚ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မည္ဆိုပါက မုဒိမ္းက်င့္ လူသတ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္အတိုင္းအဆ တူညီသြားမည္ျဖစ္တယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ တူညီသြားသည့္အတြက္ မူခင္းသဘာဝအရ မျမင္ကြယ္ရာ၊ ဆိတ္ကြယ္ရာ ညလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ က်ဴးလြန္ေလ့ရွိသည့္ ကာမရာဂစိတ္ဖိစီးေနသူ တရားခံက မိမိက်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္အတူ မိမိအေပၚ ေသဒဏ္က်ေအာင္ စြပ္စြဲထြက္ဆိုမယ့္ အဓိကသက္ေသျဖစ္တဲ့ အျပဳက်င့္ခံ ကေလးသူငယ္ကို သက္ေသခံ ေဖ်ာက္ဖ်က္တဲ့အေနနဲ႔ ႏႈတ္ပိတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည့္အတြက္ အျပဳက်င့္ခံ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္လံုၿခံဳမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။

အလားတူ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ဓမၼတာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

“အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းမငယ္ႏွင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦးတို႔ ကာမစပ္ယွက္ျခင္းဟာလည္း ဥပေဒအရ မုဒိမ္းမႈမွာ အက်ံဳးဝင္ေနတာကိုေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅မွာ ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ ခြင့္မျပဳသည္ျဖစ္ေစ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္လွ်င္ မုဒိမ္းမႈေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ လူငယ္လူ႐ြယ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ လူငယ္ေတြမွာ သဘာဝအေလ်ာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္၊ စိတ္အလိုလိုက္ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အဆင္မေျပတဲ့အခါမွာ မိန္းမငယ္ရဲ႕ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ မုဒိမ္းမႈအျဖစ္ အေရးယူရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးဝင္းျမင့္က တင္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္လွ်င္ မိန္းကေလးက သေဘာတူညီေစကာမူ မုဒိမ္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္းျဖင့္ ၎က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

S-01