News

POST TYPE

NEWS

ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒ စတင္ေရးဆြဲ
11-Jun-2018

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၀

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ဆန္စပါးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ဆန္စပါးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆန္စပါးဥပေဒကို စတင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွသိရသည္။ 

ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒ ထြက္ေပၚလာပါက ဗဟိုဦးေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔က ျပည္ပတင္ပို႔မည့္ တန္ခ်ိန္ပမာဏ၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမည့္ပမာဏ၊ အရန္ဆန္ထားရွိမည့္ပမာဏ၊ ျပည္တြင္းဆန္ေဈးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စားသံုးသူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္အညီ မွန္ကန္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

“ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဥပေဒနဲ႔ လယ္ယာေျမဥပေဒေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သီးႏွံတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ ဥပေဒ၊ ဆန္စပါးဥပေဒက မရွိေသးဘူး။ စေတာ့ဆြဲေနၿပီ။ မူၾကမ္းအဆင့္ေတာင္ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ဥပေဒျပဳတဲ့အဖြဲ႔ေတြကို ဆက္တိုက္ေတြ႔ၿပီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမွာပါ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ႐ံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးျမင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။ 

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေရးဆြဲတင္ျပႏိုင္ေရး၊ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍ မရေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္၊ ဆန္စပါးအရည္အေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ၊ အက်ိဳးတူကန္ထ႐ိုက္ လယ္ယာစနစ္ (Contract Farming)၊ ဆန္စပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တိက်သည့္မူဝါဒမ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းဆန္ေဈး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္းမ်ားကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ 

J-11

  • VIA