News

POST TYPE

NEWS

အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို၊ အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္ထား
07-Jun-2018


ေရာမ၊​ ဇြန္ ၆

အီတလီအစိုးရသစ္သည္ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အႏိုင္ရရွိသြားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က သာယာဝ ေျပာေရးႏွင့္ တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈႏွိမ္နင္းေရးတို႔ကို ကတိျပဳလိုက္သည္ဟု DW  သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဂူဆက္ပီကြန္တီက ပါလီမန္သို႔ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ စီးပြားေရးႀကီးထြားေရး၊ အခြင့္ထူးခံပင္စင္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ႐ုရွားအား တံခါးဖြင့္ေပးေရးတို႔အတြက္ ၎၏အစိုးရက စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို ခ်ျပခဲ့သည္။ လူႀကိဳက္မ်ားဝါဒသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအလႊာက ျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကို နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ အာဏာမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကိုဆိုလိုပါက ၎၏ အစိုးရသစ္သည္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးႏွင့္ ထိုက္တန္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ အဂၤါေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြန္တီ၏ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က ၎၏အစိုးရကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေထာက္ခံ ၁၇၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ ၁၁၇ မဲ၊ ပ်က္ကြက္ ၂၅ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳေပးလိုက္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကြန္တီက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တို႔ ပထမဆံုးဝင္သည့္ အီးယူႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ရသည့္ ဒဗၺလင္စည္းမ်ဥ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖန္႔ၾကက္ရန္ အလိုအေလ်ာက္ လိုက္နာမႈစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားမည့္ ကြန္တီက အီတလီသည္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားေသာႏိုင္ငံ မဟုတ္ဘဲ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္မႈ ျမန္ဆန္ေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အလိုရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ ေနတိုး စစ္အုပ္စု အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္အား အထူးမဟာမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ကြန္တီက ေျပာၾကားသည္။ ႐ုရွား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ထိခိုက္ေစသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

ယူ႐ိုဇုန္မွ အီတလီ ႏုတ္ထြက္လိမ့္မည္ဟူေသာ မွန္းဆမႈမ်ားကိုမူ ကြန္တီကပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယူ႐ိုဇုန္မွ ႏုတ္ထြက္ေရးသည္ ေဆြးေႏြးရမည့္အရာမဟုတ္ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အီတလီသည္ ႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္ဝမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေႂကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြကို ကူပံ့ေပးရန္ အစိုးရကရည္မွန္းထားၿပီး ထိုကူပံ့မႈကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ထားမည္ဟု ကြန္တီက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာပံုစံျဖင့္ ေနထိုင္ရန္ ဝင္ေငြ မလံုေလာက္ေသာ ပင္စင္သမားမ်ားကိုလည္း ကူညီရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

ေ႐ႊပင္စင္ဟုေခၚေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အခြင့္ထူးခံ ပင္စင္မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ဖို႔ လိုအပ္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က ေျပာၾကားသည္။

ဂူဆက္ပီကြန္တီသည္ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူသိနည္းေသာ လက္ယာယိမ္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အီတလီ၏ သံုးလၾကာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားအၿပီးတြင္ အေနာက္ဥေရာပ၏ ပထမဆံုး Populist လူၿပိန္းႀကိဳက္အစိုးရအျဖစ္ အာဏာရရွိလာခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကြန္တီသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ အလားတူ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခံယူမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအေတာအတြင္း အီးယူျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးမ်ားက အျငင္းပြားဖြယ္ ဒဗၺလင္ စည္းကမ္းခ်က္ ျပင္ဆင္ေရး အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အဂၤါေန႔က ေတြ႔ဆံုစည္းေဝးခဲ့ၾကသည္။

F-04