News

POST TYPE

NEWS

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပန္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ ေထာက္ပံ့မည္
06-Jun-2018

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၆

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္၌ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုက ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းႏွင့္ အျခားစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း ၂ ဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP)တို႔ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဗဟိုဌာန၌ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ MoU ေရးထိုးခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၾကည့္ေပးပါ”ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေအးလြင္က ဆိုသည္။

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေအးလြင္ႏွင့္ ကုလသမဂၢဌာန ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး UN Resident Coordinator၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးကိုယ္စား လွယ္တို႔က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း ၂ ဖြဲ႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း MoU တြင္ အတည္ျပဳထားသည္။

အဆိုပါ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သံုးလေက်ာ္အၾကာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR)၊ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ေမလ ၃၁ ရက္က သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

J-18