News

POST TYPE

NEWS

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း တီဘီလူနာေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္
22-May-2018

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၂

လာမည့္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ တီဘီေရာဂါ လူနာမ်ားအတြက္ တီဘီလူေဆာင္အသစ္ကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“အခုေဆာက္ေနတဲ့ အေဆာက္အအံုက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ၿပီးၿပီ။ တီဘီလူနာ သီးသန္႔ တစ္ထပ္ေဆာင္ပါ”ဟု အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကဆိုသည္။

အဆိုပါ အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ တီဘီႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူ ၇၀ နီးပါးရွိၿပီး ယခု ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အေဆာက္အအံု ၿပီးစီးပါက တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူမ်ားအား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ထားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ေရာဂါရွာေဖြျခင္းကို လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဇီဝလံုၿခံဳမႈအဆင့္ - ၃ ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားရွိ သြားလာရခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကို တီဘီသံသယ လကၡဏာမ်ား ေမးျမန္း၍ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းပါ အခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားကို ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ သံုးမ်ိဳး ရန္ပံုေငြ (3MDG)၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ UNOPS မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခုတင္ ၂၀၀ ဆံ့ ေဆး႐ံုဝင္းအတြင္း၌ ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါ လူနာအေစာင့္မ်ား နားေနႏိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုး၊ ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၌ တီဘီျပင္ပလူနာဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ဆန္း တီဘီေဆး႐ံုအနီးတြင္ တီဘီျပင္ပလူနာဌာနႏွင့္ ဇီဝလံုၿခံဳမႈ အဆင့္-၃ ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 3MDG ထံမွသိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဇီဝလံုၿခံဳမႈအဆင့္ - ၃ ရွိ တီဘီဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္သာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ၿပီး တီဘီႏွင့္ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါပိုး ရွိ၊ မရွိကို Gene Xpert စက္ စုစုေပါင္း ၇၄ လံုးျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

J-12