News

POST TYPE

NEWS

အီရန္ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္၊ မထြက္ ထရမ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ား စိုးရိမ္တႀကီးေစာင့္ၾကည့္
09-May-2018
နယူးေယာက္၊ ေမ ၈

အီရန္ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္၊ မထြက္ကို ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္က ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါက အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ ကမၻာႏွင့္ခ်ီသည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္း CNN သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အီရန္၏ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းကို လက္နက္အတြက္ မျဖစ္ေစဘဲစြမ္းအင္အတြက္သာ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳရန္၊ အျပန္အလွန္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ေျခာက္ႏိုင္ငံ ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဘားရက္ အိုဘားမားလက္ထက္က အေရးပါေသာ သံတမန္ေရး ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အိုဘားမားခ်န္ထားခဲ့ေသာ မူဝါဒအေမြမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ေနသည့္ ထရမ့္သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထရမ့္၏ “အေမရိကပထမ” မူဝါဒကို အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အဆိုးဆံုးအေနႏွင့္ အီရန္ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ရျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္ေသာ စစ္ပြဲႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္။

ထရမ့္အေနႏွင့္ သူ႔မဲဆြယ္ ကတိကဝတ္အတိုင္း ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါက သူ႔အေပၚ ေထာက္ခံသည့္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေထာမနာျပဳမႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ မဟာမိတ္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါ မ်က္ႏွာပ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားနည္းေ႐ြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ အီရန္အေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသက္ ညႇာေပးေရးကို ျငင္းပယ္သလို ထပ္မံအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္းမလုပ္သည့္ လမ္းကို ေ႐ြးႏိုင္သည္။ ယင္းနည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါကမူ အေမရိက၏ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားအေနႏွင့္ ထရမ့္လည္းလက္ခံႏိုင္၊ မူလသေဘာတူညီခ်က္ထက္လည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးစားရန္ လမ္းပြင့္သြားႏိုင္သည္။ 

သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါက အိုဘားမားလက္ထက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ ေထာက္တိုင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံစံုသံတမန္ေရးမွ ဂငယ္ေကြ႔ ျပန္ေကြ႔လိုက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သလို ၂၀ ရာစုကာလအမ်ားစုတြင္ အေမရိကန္၏ ကမၻာႀကီးအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွ လံုးဝကြဲထြက္သြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုတ္ထြက္လိုက္ပါကထရမ့္၏ ကိုယ္ပိုင္သံတမန္ေရး မူဝါဒအတြက္ပင္ ေရွ႕ေနာက္မညီသည့္ကိစၥ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ႏ်ဴသေဘာတူညီခ်က္ရရန္ ညႇိႏိႈင္းကာစအခ်ိန္တြင္ အီရန္ႏွင့္မူရွိၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ကိုဖ်က္ဆီးလိုက္လွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္သည္။

ထရမ့္က အီရန္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ႐ူးသြပ္ၿပီး ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ႏိုင္လြန္းသည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ဖူးရာ သူမည္သို႔ ဆံုးျဖတ္မည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္းရခက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္ မပ်က္စီးေစေရးအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္း ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခ႐ြန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္လ္တို႔သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔လာေရာက္ၿပီး ထရမ့္ကိုနားခ်ခဲ့ၾကေသးသည္။ ရွိၿပီးသေဘာတူညီခ်က္ကို မဖ်က္ဘဲ ပိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ျဖင့္ အစားထိုးမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဓိကထား တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

အီရန္၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွာ အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးမည္သို႔ တံု႔ျပန္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ထရမ့္က သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ရက္ပိုင္းတြင္ အရိပ္အျမြက္ ေျပာထားသမွ်အရဆိုလွ်င္ ႏုတ္ထြက္မည့္ သေဘာထားက အေလးသာေနသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေစေရး အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဂၽြန္ကယ္ရီက ႀကိဳးစားေနသည္ဆိုေသာ သတင္းကို ထရမ့္က ေလွာင္ေျပာင္ထားသည္။

“အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဒီအင္မတန္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားညႇိထားတဲ့ အီရန္သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဂၽြန္ကယ္ရီရဲ႕ တရားမဝင္တဲ့ ေနာက္ကြယ္ကသံတမန္ေရးကို မလိုအပ္ပါဘူး။ ဒီလူက ဒီအ႐ႈပ္ထုပ္ကို စဖန္တီးခဲ့တဲ့လူပါ”ဟု ထရမ့္က တြစ္တာ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

F-03

  • VIA