News

POST TYPE

NEWS

ဒုကၡသည္မ်ား တာဝန္မွ်ေဝယူရန္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
22-Sep-2016 tagged as ကုလသမဂၢ

နယူးေယာက္၊ စက္တင္ဘာ ၂၀  

ကမာၻ႔ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ကတိျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစီအစဥ္သည္ လုံေလာက္ျပည့္စုံမႈ မရွိဟု ေဝဖန္ခံေနရေၾကာင္း VOA သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ကုလသမဂၢ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လူအေျမာက္အျမား ေရႊ႕ေျပာင္းေနမႈအတြက္ တာဝန္မွ်ယူၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

“ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးလို႔ မျမင္သင့္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကသာ လမ္းဖြင့္ေပးႏိုင္ရင္ သူတို႔မွာ အလားအလာေကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကတိကဝတ္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးအိမ္မွာ ဒုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ အားလုံးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာကို ထည့္တြက္ဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအျပင္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း လူ ၆၅ သန္းခန္႔ မျဖစ္မေန ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည္။ 

နယူးေယာက္ရွိ ညီလာခံတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္၌ ပဋိပကၡဒဏ္ အခံရဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ကူညီၾကရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေရး ကူညီရန္၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ တိုးျမႇင့္ရန္တို႔ ပါရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ ကမာၻ႔ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ အစိုးရမ်ားကို တိုက္တြန္းေသာ အစီအစဥ္ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံမ်ားက အေရအတြက္ မည္ေ႐ြ႕ မည္မွ် လက္ခံေပးရမည္ ဆိုေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေနာက္ဆုံးေၾကညာခ်က္တြင္ ျဖဳတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (HRW) က ယခုေၾကညာခ်က္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ကာကြယ္ေရး နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္မာေသာ၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ဳိးရမည္ ဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကိုလည္း ကန္႔သတ္မိသလို ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ႏိုဗယ္ဆုရွင္ လူငယ္အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မာလာလာ ယူဆြတ္ဇိုင္ကလည္း ယခု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

“ကုလသမဂၢမွာ ကြၽန္မတို႔ ဒီကေန႔ ၾကားခဲ့ရတာနဲ႔ အ႐ူးအလုပ္ မခံရပါေစနဲ႔။ ဘာကို အာ႐ုံစိုက္တာလဲ ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ မၾကားခဲ့ရပါဘူး။ ဒီေၾကညာခ်က္မွာ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အသစ္ျဖစ္တဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္ တစ္စုံတစ္ရာ မပါပါဘူး” ဟု မာလာလာက ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ မိုဟာမက္ ဘက္ဒရန္က “ကြၽန္ေတာ္ နယ္သာလန္ကို ေရာက္ေတာ့ ဥေရာပေတာင္မွ ဘယ္ေလာက္႐ုန္းကန္ေနရတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ လူငယ္ဒုကၡသည္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေဒါသ၊ ဒီစိုးရိမ္မႈေတြကို ေန႔တိုင္း ႀကံဳရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို တံခါးပိတ္ထားၾကတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ျငင္းပယ္ခံရတယ္။ မၾကာခဏ ဆိုသလိုပဲ အေရးတယူမရွိ၊ အထင္ေသးခံရၿပီး ဖယ္ၾကဥ္ခံရတယ္” ဟု ညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူအေျမာက္အျမား ေရႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားက နယ္ျခားမ်ားကို ပိတ္ထားၾကခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္  ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ ေရာဂါကို တိုက္ဖ်က္ေရး အဓိက ဦးစားေပးခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ အက်ပ္အတည္းကို ကုလသမဂၢက ေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမိုထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈအဖြဲ႔ (IOM) ကလည္း စက္တင္ဘာလ  ၁၉  ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ မိသားစုတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

IOM သည္ တိုက္ႀကီးငါးတိုက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။