News

POST TYPE

NEWS

၂၀၁၉ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအတြက္ ႀကိဳတင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚ
19-Apr-2018

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၁၈ 

ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းလိုသည္မ်ားကို ႀကိဳတင္အႀကံျပဳလိုပါက ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ထံ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

ျပည္တြင္းမွ သြင္းကုန္အစားထိုး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပို႔ကုန္ဦးစားေပး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေရးကိုလည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ဥပေဒအတြက္ ထည့္သြင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္ ဖုန္း ဝ၁- ၂၃၁၄၃၄၄- ၄၉ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၅၁၊ အီးေမးလ္ - [email protected] တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္အသက္ဝင္ၿပီး ဥပေဒတြင္ အစိုးရက စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးကိုေရွး႐ႈ၍ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ယင္းအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအပါအဝင္ အခြန္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။  
J-11

  • VIA