News

POST TYPE

NEWS

မူလခန္႔မွန္းမႈထက္ပိုမ်ားေသာ သံုးစြဲသူ ၈၇ သန္း၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဝန္ခံ
06-Apr-2018ဝါရွင္တန္၊ ဧၿပီ ၄ 

အေမရိကန္မွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ သံုးစြဲသူ ၈၇ သန္းခန္႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ Cambridge Analytica ထံ မေလ်ာ္မကန္ မွ်ေဝေပးမိခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီက ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ မူလခန္႔မွန္းေျခ သန္း ၅၀ ေက်ာ္ထက္ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ စုေဝးဖုန္းေခၚဆိုမႈ (Conference Call) ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေနာက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခသံုးစြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာေရာင္းအားအေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သံုးသူမ်ားက ကုမၸဏီအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္လာပါက ေကာင္းသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဇက္ကာဘာ့ဂ်္၏ ရွင္းလင္းမႈ ေနာက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွယ္ယာမ်ားမွာ စေတာ့ေဈးကြက္ ပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ျပန္တက္သြားသည္။ 

သံုးစြဲသူမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို မေက်မနပ္ျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈအတြက္ ျပစ္တင္မႈမ်ားကို မိမိလက္ခံေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မိမိသည္ မိမိေထာင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီကို ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

“ကမၻာမွာ မႀကံဳစဖူး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လိုဟာမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ကိစၥေတြက ႐ႈပ္ေထြးလာတာမ်ိဳးေတာ့ရွိမွာပါပဲ”ဟု ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမွားမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။

မိမိရာထူးမွဆင္းေပးရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ဘုတ္အဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကို မၾကားမိေသးဟု ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇက္ကာဘာ့ဂ်္သည္ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ရာ အျခားရွယ္ယာရွင္မ်ားက ျဖဳတ္ခ်လိုလွ်င္ပင္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေပ။

ယခုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် ရာထူးမွမထုတ္ပယ္ခဲ့သလို ထုတ္ပယ္ရန္လည္း အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းကို ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ အမွားေတြအတြက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ထိုးခ်သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး”ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အဖြဲ႔၏လက္ထဲ မေလ်ာ္ကန္စြာ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ၿပီးခဲ့သည့္လကမွ ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇက္ကာဘာ့ဂ်္သည္ လာမည့္အပတ္တြင္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၌ ၾကားနာစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မဲဆြယ္အဖြဲ႔ အပါအဝင္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ လူမႈကြန္ရက္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Cambridge Analytica အဖြဲ႔ကမူ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ သံုးစြဲသူအေရအတြက္ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ေပ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ လူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာသုေတသန ပညာရွင္တစ္ဦးထံမွ လူသန္း ၃၀ ထက္ မပိုေသာသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားသာ ရရွိခဲ့သည္ဟု CambridgeAnalytica က တြစ္တာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေနႏွင့္ စာရင္းစိစစ္ရန္ ပိုလုပ္သင့္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Cambridge Analytica က ခန္႔ထားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပအက္ပလီေကးရွင္းဖန္တီးသူမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရန္ ပိုမိုအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇက္ကာဘာ့ဂ်္က ဝန္ခံခဲ့သည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျပင္ပအက္ပလီေကးရွင္း ဖန္တီးသူမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္း ကိုင္တြယ္ရန္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ၿဗိတိန္သတင္းအခ်က္အလက္ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၊ ဩစေၾတးလ်ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၃၇ ခုမွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္မ်ားက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအစိုးရကလည္း တိုင္းျပည္၏ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Cambridge Analytica က မေလ်ာ္မကန္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ 

F-03


  • VIA