News

POST TYPE

NEWS

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ား ဘိန္းအစား ေကာ္ဖီေျပာင္းစိုက္
26-Mar-2018ဘန္ေကာက္၊ မတ္ ၂၅

ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဒြိဳင္တန္းေတာင္ေပၚမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ေကာ္ဖီစိုက္ခင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးၿပီးေနာက္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား တိုးတက္လာသည္ဟု CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သံုးဆယ္ကဆိုလွ်င္ ေကာ္ဖီခင္းစိမ္းစိမ္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးကို စိတ္ကူးမိသူတစ္ဦးမွ မရွိေပ။ ဒြိဳင္နမ္နန္း ေတာင္ေပၚသားမ်ားက ၎တို႔ေဒသသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ေမ့ေလ်ာ့ထားေသာေနရာဟု ယခင္က သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားခံယူမႈမရွိ၊ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ေတာင္ေပၚသားမ်ားသည္ ထင္းခုတ္ရင္း၊ ေတာင္ယာမီး႐ိႈ႕ရင္းျဖင့္ အသက္ေမြးခဲ့ၾကရာမွ သစ္ေတာရင္းျမစ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပဳန္းတီးလာမႈေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ၿပီး တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးကာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၾကရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

“ေနရာတကာမွာ ဘိန္းခင္းေတြခ်ည္းပဲ။ လူတိုင္းက ဘိန္းစိုက္ၿပီး ျမန္မာကုန္သည္ေတြဆီ ေရာင္းၾကတယ္။ အရင္က ဒီမွာ စစ္သားလည္းမရွိဘူး၊ ရဲလည္းမရွိဘူး၊ ဘုန္းႀကီးလည္း မရွိဘူး၊ ေက်ာင္းဆရာလည္း မရွိဘူး”ဟု ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္း ဆြမ္ဂ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒြိဳင္တန္းေတာင္ေပၚတြင္ အခါ၊ လားဟူ၊ ထိုင္းလူး၊ လဝ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ေရာေႏွာေနေသာ လူဦးေရ ၁၁,၀၀၀ ခန္႔ ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၊ ကူမင္တန္ တပ္မဟာ ၉၃ အဆက္အႏႊယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ယာေျမမ်ားကို မွ်ေဝအသံုးျပဳၾကရသည္။

ဆြမ္ဂ်စ္သည္ ၎၏မိဘမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကားလမ္းမရွိ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ၊ ဘံုဘိုင္ေရမရွိ၊ ေဆးခန္းမရွိ၊ စာသင္ေက်ာင္းမရွိေသာ ဒြိဳင္တန္းေတာင္တန္းတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည္။

“ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္း ဘိန္းစိုက္ၿပီး ေရာင္းၾကရတယ္။ ဘိန္းက ေငြျဖစ္လြယ္တယ္။ သံုးလတစ္ႀကိမ္ စိုက္လို႔ရတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဘိန္းတစ္ကီလိုေရာင္းလွ်င္ ၃၂ ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဘတ္ေငြ ၁၀၀၀ ရရွိၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သံုးဆယ္က ထိုင္းနယ္စြန္နယ္ဖ်ားတြင္ အလြန္တန္ဖိုးရွိေသာ ပမာဏျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၈၇ ဇန္နဝါရီလတြင္မူ က်န္းမာေရးအတြက္ အနားယူေနထိုင္ရန္ ပင္လယ္ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၀၀၀ ျမင့္ေသာ ဒြိဳင္တန္းေတာင္ေပၚတြင္ ေျမေနရာလာရွာေသာ အသက္ ၉၀ ေက်ာ္ မိဖုရား မယ္ေတာ္ႀကီး ဆရီနာဂါရင္ဒရာ ေရာက္ရွိလာရာမွ ေတာင္တန္း၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ေတာင္ေပၚသားတို႔၏ ဘဝမ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ေတာ္ဝင္မိသားစု ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဒြိဳင္တန္းေတာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ မိဖုရားမယ္ေတာ္ႀကီးသည္ ေတာင္ေပၚရွိ ႏွစ္ထပ္စံအိမ္တြင္ အသက္ထက္ဆံုး ေနထိုင္ကာ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္သြားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ဒြိဳင္တန္းေတာင္တန္းသည္ သစ္ေတာမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ားျဖင့္ စိမ္းလန္းကာ ေကာ္ဖီအပါအဝင္ ေဈးေကာင္းေသာ အသီးအႏွံမ်ား ထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ၁၅ ကီလိုမီတာ ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေကာ္ဖီပင္ ၃ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ေတာင္ေပၚမိသားစု ၉၀၀ ခန္႔အတြက္ တည္ျငိမ္ေသာဝင္ေငြ (တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၂၀ ဝန္းက်င္) ကို ဖန္တီးေပးသည္။

“အခုမ်ိဳးဆက္ေတြကေတာ့ အရာရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ေမြးဖြားလာၾကတယ္။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အရမ္းေကာင္းတဲ့ပညာေရးနဲ႔ အရမ္းေကာင္းတဲ့ သစ္ေတာေတြရွိေနၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘးေတြလို ဒုကၡမခံရေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီအေျခအေနကို တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ဆက္လက္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာေပါ့”ဟု ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူေဟာင္း ဆြမ္ဂ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

F-04