News

POST TYPE

NEWS

အစၥလာမ္သည္ ဂ်ာမနီ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသစ္ ေျပာၾကား
18-Mar-2018ဘာလင္၊ မတ္ ၁၇

ဂ်ာမနီအဓိပတိ မာကယ္လ္၏ သေဘာထားတင္းမာေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသစ္က အစၥလာမ္သည္ “ဂ်ာမနီ၏ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္”ဟု မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ရာ မာကယ္လ္၏ စတုတၳသက္တမ္းစတင္စ ႏွစ္ရက္သာ ရွိေသးခ်ိန္တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းတစ္ခုကို အစပ်ိဳးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု AFP သတင္းဌာနက သံုးသပ္ေဖာ္ျပသည္။

ဥေရာပ၏ နံပါတ္တစ္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ဂ်ာမနီသို႔ မြတ္ဆလင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ားႏွင့္ ခိုလံႈရန္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္လာၿပီလားဆိုေသာေမးခြန္းကို အေရာင္းရဆံုး ေန႔စဥ္ထုတ္ Bild သတင္းစာက ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသစ္ ဟို႔စ္ဆီးဟိုဖားက “မဟုတ္ပါဘူး”ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

“အစၥလာမ္ဟာ ဂ်ာမနီရဲ႕အစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကပဲ တနဂၤေႏြ အလုပ္ပိတ္အနားယူတာ၊ ခ်ာ့ခ်္အားလပ္ရက္နဲ႔ အီစတာ၊ ပန္တီကို႔စ္၊ ခရစၥမတ္တို႔လို ပြဲေတာ္ေတြအပါအဝင္ ဂ်ာမနီကို ပံုေဖာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“က်ဳပ္တို႔အၾကားမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သေဘာသဘာဝအရေတာ့ ဂ်ာမနီရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေျပာလို႔ က်ဳပ္တို႔ေတြက အယူမွားၿပီး လိုက္ေလ်ာလက္ခံေပးရမယ္၊ က်ဳပ္တို႔ရဲ႕ ႐ိုးရာနဲ႔ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္လို႔ေတာ့ ဆိုလိုရာမေရာက္ပါဘူး”ဟု ဆီးဟိုဖားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီတြင္ မြတ္ဆလင္ဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၄ သန္းခြဲ မွ်ရွိေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ ၁ ဒသမ ၈ သန္းမွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။

အမ်ားစုမွာ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေခၚယူခဲ့ေသာ ဧည့္လုပ္သားဟု ထင္ရွားသည့္ တူရကီမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပြဲဒဏ္ခံ မြတ္ဆလင္လူမ်ားစုႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔မွ ခိုလံႈရန္ ဝင္ေရာက္လာသူ တစ္သန္းေက်ာ္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမနီမွ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ သိသိသာသာတိုးပြားလာခဲ့သည္။

မာကယ္လ္သည္ လက္ဝဲ-လက္ယာ မဟာၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး စတုတၳသက္တမ္း စတင္ထမ္းေဆာင္မႈ ၄၈ နာရီသာရွိေသးခ်ိန္တြင္ ဆီးဟိုဖား၏ အျငင္းပြားဖြယ္မွတ္ခ်က္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မဟာၫြန္႔ေပါင္း (Grand Coalition) ဆိုသည္မွာ ဝါဒေရးရာ ကြဲလြဲမႈရွိသည့္ပါတီမ်ား စုေပါင္း၍ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရကို ဆိုလိုသည္။ မာကယ္လ္၏ ဗဟိုလက္ယာယိမ္း CDU/CSU ႏွင့္ ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္း ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား ၫြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးဟိုဖားသည္ မာကယ္လ္၏ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ (CDU) ပါတီ၏ ဘာေဗးရီးယားျပည္နယ္ ညီအစ္မပါတီ ခရစ္ယာန္ဆိုရွယ္ယူနီယံ (CSU) ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး မာကယ္လ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါဝင္လာသူျဖစ္သည္။

ဆီးဟိုးဖား၏ ခ်ဲ႕ထြင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျပည္ထဲေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အမိေျမေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ျဖစ္လာၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာကို ထိန္းသိမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အမိေျမေရးရာ ဌာနသစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ယာစြန္း ဗီ္ပါတီ အေျခအေနေကာင္းခဲ့ၿပီး မဲ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ရရွိခဲ့ၿပီး ပင္မပါတီႀကီးမ်ားကို စိန္ေခၚလာႏိုင္ခဲ့ရာ မာကယ္လ္အစိုးရသည္ အမ်ိဳးသားေရးဘက္ကို ျပန္လည္အာ႐ံုစိုက္သည့္အေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး သေဘာထားတင္းမာသူ ဆီးဟိုးဖားကို ဝန္ႀကီးရာထူးခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

F-03