News

POST TYPE

NEWS

ဂ်ာမနီတြင္ မာကယ္လ္ႏွင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ SPD ပါတီ သေဘာတူ
06-Mar-2018ဘာလင္၊ မတ္ ၅

ဂ်ာမနီတြင္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ေရးအတြက္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ SPD ပါတီအတြင္း မဲခြဲရာတြင္ သေဘာတူေထာက္ခံမႈ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဓိပတိ မာကယ္လ္သည္ စတုတၳေျမာက္သက္တမ္းကို တာဝန္ယူေတာ့မည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၫႊန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ SPD ပါတီအတြင္း မဲခြဲရာတြင္ ပါတီဝင္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္အတိုင္း ျပတ္သားေသာရလဒ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ပါတီဝင္ ၄၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္က ဘာလင္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရလဒ္မ်ားကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ပါတီယာယီ ဥကၠ႒ အိုလက္ဖ္ခိုးလ္က “SPD အတြက္ လြယ္ကူတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ မစၥမာကယ္လ္ရဲ႕ ပါတီနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ပိုမိုရင္းႏွီးလာခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရသစ္ရဲ႕ တာဝန္ေတြအတြက္ ခြန္အားေတြ ရရွိလာပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယခုအခါ ၫြန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဘန္ဒီစတက္ လႊတ္ေတာ္က ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ အဓိပတိ မာကယ္လ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးျခင္းကို မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး မာကယ္လ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကာလအတြင္း တတိယအႀကိမ္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းမႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

SPD ဥကၠ႒ေဟာင္း မာတင္႐ႈလ္ဇ္သည္ ၫႊန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္ဖြဲ႔ေရးကို အေစာပိုင္းက ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေဘာတူလိုက္ၿပီးေနာက္ ေမွာက္လိုက္ လွန္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့ရသည္။ SPD ပါတီသည္ အာဏာရွိေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေနရာ အပါအဝင္ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားကို မာကယ္၏ပါတီထံမွ ကမ္းလွမ္းျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ၫႊန္႔ေပါင္း မဟာမိတ္ဖြဲ႔ေရးကို ေထာက္ခံၾကရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီအတြင္း စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။

မာကယ္လ္၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္အစုက အစိုးရသစ္အတြက္ ၎တို႔ဘက္မွ ဝန္ႀကီးစာရင္းကို တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ရာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားက ၎တို႔ဘက္မွ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ေျခာက္ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းကို ယခုအပတ္တြင္ ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

SPD ဥကၠ႒ အိုလက္ဖ္ခိုးလ္က ၎၏ပါတီမွ တင္သြင္းမည့္ ဝန္ႀကီးေျခာက္ဦး အမည္မ်ားကို ထုတ္မေျပာေသးေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားသံုးဦး၊ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး ပါဝင္ကာ လူသစ္လူေဟာင္း ေရာေႏွာထားသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

မာကယ္လ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ SPD ပါတီအတြင္း သေဘာကြဲလြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံသူအစုကို အိုလက္ဖ္ခိုးလ္ႏွင့္ ဧၿပီလ ပါတီဥကၠ႒ေနရာကို ဆက္ခံမည့္ မစၥအန္ဒရီယာနာလက္စ္တို႔က ဦးေဆာင္သည္။ ကန္႔ကြက္ေသာအစုကိုမူ ပါတီ လူငယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကီဗင္ကူးနတ္က ဦးေဆာင္သည္။

မာကယ္လ္၏ CDU ပါတီကမူ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ယခင္အပတ္ ပါတီညီလာခံတြင္ သေဘာတူ ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြေန႔က SPD ပါတီ၏ မဲခြဲမႈရလဒ္ကို ေက်နပ္ေၾကာင္း မာကယ္လ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ႏိုင္ငံသာယာဝေျပာေရးအတြက္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ရလဒ္ေၾကာင့္ SPD ပါတီကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည္”ဟု မာကယ္လ္၏အမည္ျဖင့္ twitter တြင္ တင္ထားသည္။

လက္ယာစြန္း AfD ပါတီကမူ SPD ပါတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလွာင္ေျပာင္လိုက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား က်႐ံႈးလိမ့္ဦးမည္ဟု နိမိတ္ဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ မာကယ္လ္ႏွင့္ နာလက္စ္တို႔၏ ပံုမ်ားျဖင့္ ႐ုပ္ေျပာင္ေရးဆြဲထားေသာ ကာတြန္းမ်ားကို ဂ်ာမနီအတြက္ ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္ အိပ္မက္ဆိုးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အျခားပါတီမ်ားကမူ မွတ္ခ်က္ေပးျခင္း မရွိၾကေပ။

FDP ပါတီအတြင္းေရးမွဴး နီကိုလာဘီယာက “သူတို႔က ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို ပိုၿပီးေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ေလာေလာဆယ္ မာကယ္လ္ကေတာ့ အဓိပတိေနရာမွာ ခိုင္သြားၿပီ။ ဂ်ာမနီကေတာ့ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းကေန သြားေနရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

Green ပါတီ ပူးတြဲဥကၠ႒ မစၥအန္နယ္လီနာဘဲေဘာ့ခ္ကမူ “ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ၿပီးဆံုးသြားတာ ေကာင္းပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ရာသီဥတုကိစၥ၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥ၊ ကေလးသူငယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဟာကြက္ေတြကို လိုက္ျဖည့္ၾကရမွာေပါ့”ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 
F-04

  • VIA