News

POST TYPE

NEWS

အဓိပတိမာကယ္လ္၏ CDU ပါတီ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိ
28-Feb-2018ဘာလင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

အဓိပတိမာကယ္လ္၏ CDU ပါတီသည္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ မီးစိမ္းျပလိုက္ၿပီဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အေပၚယံ ညီၫြတ္မႈရွိေသာ္လည္း အတြင္းမွ တင္းမာမႈမ်ားကိုမူ လစ္လ်ဴထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း တနလၤာေန႔က ဘာလင္တြင္က်င္းပသည့္ CDU ပါတီညီလာခံတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥကို အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၉၇၅ ဦးတြင္ ကန္႔ကြက္သူ ၂၇ ဦးသာ ရွိသည္။

CDU ပါတီ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆာလန္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကရမ့္ကာရမ္ဘူးကိုလည္း ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ကာရမ္ဘူး ၅၅ ႏွစ္သည္ မာကယ္လ္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တက္မည့္ အဓိပတိျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။  

SPD ပါတီႏွင့္ အေပးအယူ ညႇိႏိႈင္းထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပါတီဝင္မ်ားက သေဘာမေတြ႔ၾကေသာ္လည္း မာကယ္လ္ကမူ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္သည္ သူမလုပ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္မတို႔ သေဘာမေတြ႔႐ံုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကိစၥ ေျဖရွင္းတာကို မဲဆႏၵရွင္ေတြဆီ ပုတ္မထုတ္သင့္ဘူး။ ျပည္သူေတြက CDU ပါတီကို တိုင္းျပည္အတြက္ တာဝန္ယူေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒါက CDU ပါတီရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ပဲ”ဟု သူမက ဆိုသည္။

အာဏာရွိေသာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေနရာကို SPD ပါတီထံေပးအပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မာကယ္လ္က “ဒီဝန္ႀကီး တစ္ေနရာအတြက္နဲ႔ သေဘာတူညႇိႏိႈင္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္မလားလို႔ေမးလာရင္ ကၽြန္မအေျဖကေတာ့ NO ပါပဲ”ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း မာကယ္လ္အေနႏွင့္ စတုတၱသက္တမ္းကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူဖြယ္မရွိဟူေသာ ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမ၏ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေစခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္စီးဝင္မႈျပႆနာ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲကိစၥႏွင့္ အီးယူျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု မာကယ္လ္က ဆိုသည္။

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ သေဘာတူညီမႈတြင္ စည္းကမ္းခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ဂ်ာမနီက လက္ခံထားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမနီအသိုင္းအဝိုင္း ေပါင္းစည္းေရးကိစၥကိုလည္း ပါတီအတြင္း ေထာက္ခံမႈရရန္ မာကယ္လ္က ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အနာဂတ္အတြက္ စံခ်ိန္တင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေႂကြးတင္ခံမည္မဟုတ္ဟု မာကယ္လ္က ေျပာၾကားသည္။ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ သေဘာတူညီမႈသည္ ဥေရာပအတြက္ တြန္းအားအသစ္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူမက ဆိုသည္။ 

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာတူညႇိႏိႈင္းမႈအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈသည္ မာကယ္၏ CDU ပါတီအတြင္းမွာထက္ လက္တြဲေဖာ္ SPD ပါတီအတြင္းတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္သည္ဟု သိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မာကယ္လ္ႏွင့္ သူမ၏ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုသူ မ်ားစြာရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး သေဘာတူညႇိႏိႈင္းမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ ႏိႈးေဆာ္ကာ တိုက္႐ိုက္စိမ္ေခၚဝံ့သူ အလြန္နည္းပါးသည္ဟု ဆိုသည္။ 

F-04

  • VIA