News

POST TYPE

NEWS

သက္ငယ္မုဒိမ္း သမားမ်ားကို ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ တူရကီစီစဥ္
21-Feb-2018


အန္ကာရာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

သက္ငယ္မုဒိမ္းသမားမ်ားကို ဓာတုနည္းျဖင့္သင္းကြပ္ရန္ တရားသူႀကီးမ်ား က စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တူရကီအစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု DW သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီးရက္ပိုင္းအတြင္း ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီး အဗၺဒူလာမစ္ ဂူးလ္ကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ တြင္ ကေလးသူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အမႈအခင္း အေရအတြက္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ စုႏွစ္ကထက္ ေလးဆ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္ဟု တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားျပဳစုထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၃၇၇၈ မႈ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁၁၈၉ မႈအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
 
ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လိင္စိတ္ဆႏၵ ေလ်ာ့က်သြားေစေသာ Anaphrodisiac ေဆးဝါးမ်ား အသံုးျပဳၿပီး လူတစ္ဦးကို လံုးဝ လိင္ဆက္ဆံလိုစိတ္ မရွိေတာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆးဝါးကို ေသာက္ေဆးအျဖစ္ျဖစ္ေစ၊ ထိုးေဆးအျဖစ္ျဖစ္ေစ သံုးစြဲရၿပီး လတိုင္း သံုးလအထိ သံုးစြဲၿပီးပါက ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအစီအမံကို အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုးမ်ား အသင္းစုႀကီးက ေဝဖန္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကို ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သလို ေခတ္သစ္ဥပေဒမ်ားမွ ေသြဖည္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ႏိုင္ေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ဖူးၿပီး တူရကီႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး တရား႐ံုးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေယဘုယ် ဆန္လြန္းေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ံုးက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္ အလြဲလုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈအေပၚ လူထုက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၌ ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္သည့္နည္းကို သံုးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။

ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္ အဒါနာ၌ မဂၤလာေဆာင္တစ္ခုတြင္ ၃ ႏွစ္သမီးကို အဓမၼ က်င့္ခဲ့ေသာ အသက္ ၂၀ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

က်ဴးလြန္သူကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၆ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးရန္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားက ေတာင္းဆိုထားၾကၿပီး တရားရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ လူေျပာစရာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရက ကေလးသူငယ္မ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလြဲလုပ္ခံရမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလို သမၼတ ရီဆက္တာယစ္ အာဒိုဂန္ကလည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းေကာင္မ်ားကို အျပင္းထန္ဆံုးနည္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကို ၿပိဳလဲသြားေစႏိုင္သည့္ ဒိုင္းနမိုက္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သမၼတက မွတ္ခ်က္ေပးသြားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ႐ုရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဩစေၾတးလ်၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ပါ ပါဝင္သည္။

F-03