News

POST TYPE

NEWS

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခမဲ့ေပးရန္ ဂ်ာမနီစီစဥ္
14-Feb-2018


ဘာလင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ 

ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ကားတိုင္းျပည္ဟု တင္စားခံရ သည့္ ဂ်ာမနီသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ထိုသို႔ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အခမဲ့ အသံုးျပဳစီးနင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ကားမ်ား အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္သလို ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပႆနာႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျပႆနာကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ာမနီ၏ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုက ဆိုသည္။ 

“ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ကား (ပုဂၢလိကပိုင္ကားမ်ား) အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိသည္”ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီး ဘာဘရာ ဟန္းဒရစ္က အီးယူ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ကာမာႏူဗာလာထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ ေရးသားေပးပို႔လိုက္သည္ကို AFP သတင္းဌာနက ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ 

“ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို မလိုလားအပ္သည့္ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား မရွိေစဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ဦးစားေပး ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္”ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုက ပူးေပါင္း တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ကို ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစတင္၍ ယခင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ဘြန္းအပါအဝင္ ဂ်ာမနီအေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕တြင္ စတင္စမ္းသပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ အက္ဆန္ႏွင့္ မန္းဟိုင္းမ္တို႔တြင္လည္း စမ္းသပ္မည္ဟုဆိုသည္။ 

အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအတြက္ ထူးျခားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သလို ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္လြန္းလွေသာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံေရး ေလာကအတြက္လည္း အေျခခံက်သည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ယခုအစီအစဥ္သည္ ေဗာက္စ္ ဗက္ဂန္ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ၏ ဒီဇယ္ကားအင္ဂ်င္မ်ားမွ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ျပႆနာႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာမႈအတြက္ အဓိက အခရာျဖစ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမွာ ေဗာက္စ္ဗက္ဂန္၏ အဆိုပါ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ ဖံုးကြယ္ထားမႈေၾကာင့္ မ်ားစြာ နာမည္ပ်က္ ထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဂ်ာမနီ ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ BMW, Daimler AG ႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီး ဆံုး ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည့္ ေဗာက္စ္ဗက္ဂန္တို႔က အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယူ႐ိုေငြသန္း ၂၅၀ စီေပးမည္ဟု သေဘာတူညီထားၾကသည္။ 

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ လြန္စြာ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ စ၍ ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားလည္း အေျမာက္အျမား တိုးပြားလာရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ဒသမ ၃ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ 

ဂ်ာမနီ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘာလင္သည္ အျခားေသာ နာမည္ေက်ာ္ ဥေရာပၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဘတ္စကား သို႔မဟုတ္ မီးရထား လက္မွတ္ခမွာ ခ်ိဳသာသည္။ လန္ဒန္တြင္ ေျမေအာက္ ရထားခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ စတာလင္ေပါင္ ၄ ဒသမ ၉၀ က်ေသာ္လည္း ဘာလင္ၿမိဳ႕၌မူ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ ယူ႐ို ၂ ဒသမ ၉၀ သာက်သည္။

F-01