News

POST TYPE

NEWS

ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားကို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ ေတာင္အာဖရိက ANC ပါတီ ဆံုးျဖတ္
14-Feb-2018ကိပ္ေတာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ေတာင္အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ANC အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ၁၃ နာရီၾကာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ သမၼတဂ်က္ေကာ့ဇူးမားကို ႏိုင္ငံအႀကီး အကဲအျဖစ္မွ႐ုပ္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟု ပါတီအႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ဒုသမၼတ ဆိုင္ရီလ္ရမ္ဖိုဆာပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ဇူးမားသည္ ၂၀၀၉ ႏွစ္လယ္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ၎၏ ဒုတိယသက္တမ္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ပါတီတြင္းမွ ေတာင္းဆိုလာျခင္းကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ဇူးမား (၇၅ ႏွစ္) သည္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့ေသာ ကိုးႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ သက္တမ္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအျဖစ္ဆံုး သမၼတတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ဇူးမားကို ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲအျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္ အခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဇူးမားက ျငင္းပယ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက ေရးသားၾကသည္။

ရမ္ဖိုဆာ (၆၅ ႏွစ္) သည္ သမၼတ၏ ၾကမၼာကိုဆံုးျဖတ္မည့္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပန္မသြားမီ တနလၤာေန႔ညက ဇူးမားထံ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ဇူးမားကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါၿပီ။ သူ႔ကိုေတာ့ မေျပာရေသးပါဘူး။ ဆိုင္ရီလ္က သူ႔ဆီသြားေနပါတယ္။ ဒီကိစၥဆံုးျဖတ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးရတာတင္းမာမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္”ဟု ပါတီအႀကီးတန္းတာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၄၈ နာရီ အခ်ိန္ေပးသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကိုေပးရန္ ရမ္ဖိုဆာက ဇူးမားထံသြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုေနသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ SABC ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇူးမားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ရမ္ဖိုဆာက“ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ သေဘာတူမလား။ ရာထူးမွ ႐ုပ္သိမ္းမႈကို ရင္ဆိုင္မလား”ဟု ေမးေသာအခါ သမၼတဇူးမားက “မင္းက ဘယ္လိုလုပ္ေစခ်င္သလဲ”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း Eye Witness သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇူးမားရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖန္ျပန္လည္ တက္ရိပ္ျပလာသည့္ ေတာင္အာဖရိကသံုး ရန္းေငြေၾကးသည္ တနလၤာေန႔က ႏိုင္ငံေရးအ႐ႈပ္အေထြးေၾကာင့္ မေရမရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ဇူးမားကိုယ္တိုင္သည္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ထိုစဥ္က သမၼတသာဘိုအမ္ဘီကီ ႏုတ္ထြက္ေရးကို စီမံခဲ့သူျဖစ္သည္။

အမ္ဘီကီသည္ သက္တမ္းကိုးႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈ စြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီက ဖယ္ရွားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဇူးမားသည္ ၂၀၀၉ တြင္ အာဏာရလာၿပီးကတည္းက အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဂုပတား မိသားစုသည္ အစိုးရကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရယူခဲ့သည့္အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ားကိုပါ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ပါတီတြင္းႏွင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

ဒုသမၼတ ရမ္ဖိုဆာသည္ ANC ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးပြဲတြင္ ဇူးမားက လိုလားေသာဆက္ခံသူ ဇနီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆာဇန္နာဒလာမီနီဇူးမားကို အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္စီးပြားေရး ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးတို႔ကို အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အလုပ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရမ္ဖိုဆာသည္ ဇူးမားကို ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစလိုျခင္းမရွိဟု ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း ရာထူးမွအခ်ိန္ေစာ၍ အနားယူေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ စည္း႐ံုးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။  

F-04

  • VIA