News

POST TYPE

NEWS

႐ုရွားစြက္ဖက္မႈကိစၥ စံုစမ္းေနေသာ အထူးေကာင္စီကို ျဖဳတ္ပစ္ပါက ျပႆနာတက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္မ်ားသတိေပး
04-Feb-2018နယူးေယာက္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးပြဲတြင္ ႐ုရွားတို႔ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခဲ့မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အထူးေကာင္စီကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ နိဒါန္းပ်ိဳးသည့္အေနႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ မွတ္တမ္းကိုအသံုးမခ်ရန္ သမၼတထရမ့္ကို အႀကီးတန္း ဒီမိုကရက္အမတ္မ်ားက သတိေပးလိုက္သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုလုပ္ရပ္သည္ နစ္ဆင္လက္ထက္ ေနာက္ပိုင္း မေတြ႔ရေတာ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းျပႆနာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဒီမိုကရက္အမတ္မ်ားက သတိေပးသည္။

အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳသည္ဟု FBI ကို စြပ္စြဲထားသည့္ မွတ္တမ္းကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္တို႔က ရွာေဖြျပဳစုခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္အဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈကို ထရမ့္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ မဲဆြယ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ေထာက္လွမ္းေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ဝရမ္းရရွိရန္အတြက္ မခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို FBI က အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ထိုစာတမ္းတြင္ စြပ္စြဲထားသည္။ ဒီမိုကရက္မ်ားကမူ ထိုမွတ္တမ္းသည္ ႐ုရွားကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနမႈကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေနၾကသည္။ FBI ကလည္း ထိုစာတမ္းထုတ္ျပန္မႈကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး အဓိကအခ်က္မ်ားကို ခ်န္လွပ္၍ လိုရာေ႐ြးကာ ထုတ္ျပန္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ မွတ္တမ္းသည္ ႐ုရွားကိစၥ စံုစမ္းေနေသာ FBI ကို သိကၡာခ်ရန္ ရွက္ဖြယ္လိလိ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒီမိုကရက္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ဆီးနိတ္ႏွင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ ခ်တ္႐ွဴမာ၊ နန္ဆီပီလိုစီ အစရွိေသာ အႀကီးတန္း ဒီမိုကရက္အမတ္မ်ားက အထူးအရာရွိ ေရာဘတ္မူလာႏွင့္ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ိုဆင္စတိန္းတို႔အား ထရမ့္က ထုတ္ပယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနမႈကို ကန္႔ကြက္ သတိေပးလိုက္ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းမဲ့လုပ္ရပ္သည္ ႐ုရွားကိစၥ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပိတ္ဆို႔ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္ အမတ္မ်ားက သတိေပးသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ကမူ တရားေရးဌာနကို အေျပာင္းအလဲလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ မစၥတာ႐ိုဆင္စတိန္းသည္လည္း လက္ရွိတာဝန္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အျပည့္အဝ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုမွတ္တမ္းတြင္ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္အဖြဲ႔ဝင္ ကာတာေပ့ခ်္၏ တယ္လီဖုန္းကို ၾကားျဖတ္နားေထာင္ရန္ တရား႐ံုးခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့သည့္ကိစၥကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ဝရမ္းရရန္ မခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု FBI ကို စြပ္စြဲထားသည္။ ယင္း အေထာက္အထားသည္ ဟီလာရီကလင္တန္ မဲဆြယ္အဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့ထားေသာ သူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲထားသည္။

မွတ္တမ္းထုတ္ျပန္မႈကို ေထာက္ခံေသာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားကမူ ထို မွတ္တမ္းသည္ FBI ႏွင့္ တရားေရးဌာနအတြင္းမွ လုပ္ရပ္အလြဲမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဘက္လိုက္မႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

သမၼတထရမ့္ကလည္း FBI ႏွင့္ တရားေရးဌာနမွ ထိပ္ပိုင္းအရာရွိမ်ားသည္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ ထိခိုက္ေအာင္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေသာၾကာေန႔က စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းျပဳစု ထုတ္ျပန္သူ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီအႀကီးအကဲ ဒီဗင္ႏူနက္စ္ကလည္း မွတ္တမ္းသည္ လူထုယံုၾကည္မႈအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ၫႊန္ျပေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစပ်ိဳးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္လွမ္းခံရသူ ပီတာေပ့ခ်္ကလည္း တရားေရးဌာနႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ရာတြင္ ထိုမွတ္တမ္းကို တင္ျပမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ထုတ္ျပန္မႈကို ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္တိုင္းက ေထာက္ခံၾကျခင္း မဟုတ္ေပ။ ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရီပတ္ဘလစ္ ကန္အမတ္တစ္စုႏွင့္ သမၼတထရမ့္တို႔သည္ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္ပူတင္၏ လက္ခုပ္ထဲတြင္ ကစားေနၾကသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆို လိုက္သည္။

“ရပ္လိုက္ၾကပါေတာ့။ အေမရိကရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ထိခိုက္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ပူတင္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးသလို ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ဂၽြန္မက္ကိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေမလက ထရမ့္၏ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသူ FBI ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဂ်ိမ္းကိုေမကလည္း ထိုမွတ္တမ္းသည္ ႐ိုးေျဖာင့္မႈမရွိဘဲ လမ္းေၾကာင္းလႊဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု twitter တြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

လက္ရွိ FBI ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခရစၥတိုဖာေရးကလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားထံ အီးေမးလ္ပို႔ရာတြင္ “အေျပာဆိုတာေလလိုပဲ ေပါပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကသာ ထိုက္တန္တဲ့သက္ေသပါ။ စည္းမ်ဥ္းစာအုပ္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က်ဳပ္တို႔အားလံုးရဲ႕ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္အတိုင္း က်ဳပ္ရပ္တည္သြားမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္က က်ဳပ္ ရပ္တည္မယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

F-04


  • VIA