News

POST TYPE

NEWS

အေမရိကန္ အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ ႐ံုးဖြင့္ရက္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ
23-Jan-2018ဝါရွင္တန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္ အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းေနမႈကို အဆံုးသတ္ရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ညႇိႏိႈင္းမႈမေျပလည္ေသာေၾကာင့္ တနလၤာေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔) အစိုးရ႐ံုးမ်ား ဖြင့္ရက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအမ်ားအျပား ႐ံုးမတက္ရေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ရသံုးေငြ မွန္းေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) သေဘာတူညီမႈမရပါက လုပ္ၿမဲထံုးစံျဖစ္သည့္ ဆက္လက္လည္ပတ္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ (Continuning Resolution-CR) ဟုေခၚေသာ ယာယီလ်ာထားအသံုးစရိတ္ ခ်ထားေပးေရးတြင္ပင္ ညႇိႏိႈင္းမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာမေပးႏိုင္ဘဲ အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းရျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပလည္မႈမရသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ (ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔) တြင္ပါ အစည္းအေဝးေခၚယူညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ မရႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမွာ ႏွစ္ဖက္ေျပလည္မႈမရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ရွိေနသည္။

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ဖြင့္ေပးထားေသာ္လည္း လစ္ဘာတီ႐ုပ္တုပန္းၿခံကဲ့သို႔ေသာ ထင္ရွားသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ားကို ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ကတည္းက လစ္ဘာတီ႐ုပ္တုရွိရာေနရာကို ပိတ္ထားခဲ့ရရာ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အင္ဒ႐ူးက်ဴ႐ိုမိုက ဝန္ထမ္းလုပ္ခကို ေန႔တြက္ျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္ထဲမွ သံုးစြဲႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီျပန္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ သန္းေခါင္ယံေက်ာ္သည္အထိ ယာယီလ်ာထားအသံုးစရိတ္ခ်ေပးရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မရေသာေၾကာင့္ အစိုးရယႏၲရားရပ္ဆိုင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈ (Government Shutdown) ဆိုသည္မွာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းအရ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္တြင္ ရံဖန္ရံခါဆိုသလို ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳသည့္ပံုစံ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၆ မွစၿပီး အစိုးရယႏၲရားရပ္ဆိုင္းမႈစုစုေပါင္း ၁၈ ႀကိမ္တိတိ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမၼတဘားရက္ အိုဘားမားလက္ထက္ကျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္အၾကား ရသံုးေငြစာရင္းကိစၥ သေဘာႀကီးႀကီးမားမား ကြဲလြဲလွ်င္ျဖစ္တတ္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္ပါတီစလံုးသည္ ရသံုးေငြစာရင္းသစ္မေရးဆြဲမီ ၎တို႔သံုးစြဲလိုေသာ အဓိကကိစၥကို ခ်ျပေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္အေလွ်ာ့ေပးမႈျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကိုေရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကိုပါ တစ္ပါတီတည္းက လႊမ္းမိုးထားခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈျဖစ္ပြားျခင္းမွာ ရွားပါးသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ရီပတ္ဘလစ္ကန္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၁၀၀ (လက္ရွိတြင္ တစ္ဦးလစ္လပ္ေသာေၾကာင့္ ၉၉ ဦး) ရွိရာ၌ ၅၁ ဦးမွာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျဖစ္ရန္မွာ အမတ္ ၆၀ ၏ ေထာက္ခံမဲလိုအပ္ေနရာ ဒီမိုကရက္တို႔ဘက္မွ အနည္းဆံုး ၉ ဦးမွ် သေဘာမတူေပးဘဲ မည္သို႔မွ် အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ သမၼတထရမ့္က အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းရာ၌ မေျပလည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားအရ ဒီမိုကရက္တို႔က ဘတ္ဂ်က္သေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒအေရး ေဆြးေႏြးလိုေနၿပီး ရီပတ္ဘလီကန္တို႔က မူအစိုးရယႏၲရား ျပန္လည္မလည္ပတ္ႏိုင္မခ်င္း ယင္းကိစၥ မေဆြးေႏြးဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္ အိုးအိမ္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ပညာေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ႐ံုးတက္ရမည္မဟုတ္ေပ။ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းထက္ဝက္ခန္႔မွာလည္း ႐ံုးတက္ရန္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ေပ။

မရွိမျဖစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေပးထားမည္ျဖစ္သည္။အစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းမႈမွာရက္ပိုင္းဆိုပါက တိုင္းျပည္အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈမရွိေသာ္လည္း ရက္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေပၚ ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

F-03