News

POST TYPE

NEWS

ဧရာဝတီတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးလွမိုးေအာင္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
18-Jan-2018ဦးလွမိုးေအာင္ကို အဖဦးၾကည္ဝင္း အမိေဒၚေထြးရီတို႔က ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ B.Ag ဘြဲ႔ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလတြင္ သေျပကုန္းတိုက္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါဝင္လွဳပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ NLD ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သေျပကုန္းတိုက္နယ္ NLD ပါတီတြင္ လူငယ္တာဝန္ခံ (၁) အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚခင္ႏွင္းညိဳႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်သည္။ ဦးလွမိုးေအာင္တြင္ သားသမီးမရွိေပ။ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္း႐ြာတြင္ေနထိုင္ၿပီး ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ လွ်ပ္စစ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေအာင္နိဳင္ေရးအတြက္ သေျပကုန္းတိုက္နယ္ NLD ပါတီတြင္ ေအာင္နိဳင္ေရးဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ NLD ပါတီ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ျဖင့္ ယေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တြင္ USDP ပါတီမွ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ သယံဇာတေရးရာ ေကာ္မတီတြင္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ ေမးခြန္းေကာင္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္ “ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး အေထာက္အကူျပဳ”အဖြဲ႔မ်ားကို အစိုးရက တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုး ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထိေရာက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့ျခင္း၊ တိက်ေသာ ၊ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးရွိေစမည့္ အဆိုမ်ားတင္သြင္းခဲ့ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို မွန္မွန္ႏွင့္တိက်စြာ ေဆာင္႐ြက္တတ္ျခင္း၊ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္နိဳင္သည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ တက္ႂကြေသာ အသက္အ႐ြယ္ရွိေနျခင္း၊ ေခတ္ပညာတတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘြဲ႔ရ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သမိုင္းေနာက္ခံ ေကာင္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

R-11  • VIA