News

POST TYPE

NEWS

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးနင္းသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆတက္
07-Jan-2018


ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၇

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားစီးနင္းမႈမွာ ယခင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားထံမွ သိရသည္။

“ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ အပါအဝင္ စီးနင္းမႈ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား စီးနင္းမႈက ထက္ဝက္ေက်ာ္ တိုးလာတာပါ”ဟု ျမန္မာ့မီးရထား၊ တိုင္း(၇)၊ သြားလာေရးဌာန အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္လြင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား ရထားစီးနင္းရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ခန္႔က ေကာက္ခံသည့္လက္မွတ္ခ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာကို မေကာက္ခံေတာ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စီးနင္းသည့္ လက္မွတ္ခအတိုင္းသာ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေကာက္ခံေသာ လက္မွတ္ခကို စီးနင္းမႈမိုင္ႏႈန္းအလိုက္ သတ္မွတ္ၿပီး ၁၅ မိုင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀ဝ၊ ေက်ာ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀ဝ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားထံမွ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ခရီးစဥ္စီးနင္းမႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၌ တစ္လလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ ၃၅၀ဝ၊ ၄၀ဝ၀ ဦးခန္႔သာ စီးနင္းခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ပ်မ္းမွ် ၁၀ဝ ဦးေက်ာ္ရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ တစ္လလွ်င္ ၈၀ဝ၀ ဦးေက်ာ္ စီးနင္းကာ တစ္ရက္ကို ၂၇၆ ဦးေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားထံမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိေျပးဆြဲေနသည့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ကိုးစင္းရွိၿပီး ဘူတာ ၃၈ ခုရွိကာ တစ္ရက္လွ်င္ အေခါက္ေရ ၂၁၅ ေခါက္ျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားျပည္သူ ကိုးေသာင္းေက်ာ္ စီးနင္းမႈရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထားထံမွ သိရသည္။

J-06

  • VIA