News

POST TYPE

NEWS

ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ အခြန္ေငြနစ္နာ
06-Dec-2017


မႏၱေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ေျမကြက္မ်ားအပါအဝင္ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားေန၍ အေရာင္းဝယ္ ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳရေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ နစ္နာရေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) မွ  မႏၱေလးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ 

“၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ေျမေဈးႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္က ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ေလ်ာ့သြားတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း  အမွန္တကယ္ ေပါက္ေဈးထက္ မ်ားေနတဲ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက သတ္မွတ္တဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏႈန္းကလည္း ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ ေျမအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ၾကတဲ့ေနရာမွာ တရားဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ မွတ္ပံုမတင္ၾကေတာ့ဘူး။ အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီမွာ ေျမအေရာင္းအဝယ္က ရတဲ့အခြန္နဲ႔ စာခ်ဳပ္ေရာင္းခ်ရမႈက ရတဲ့အခြန္ေငြ နည္းသြားပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္  ေျမအေရာင္းအဝယ္အတြက္ တန္ဖိုးႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိဟူေသာ ေမးခြန္းရွင္ ဦးတင္ေအာင္က အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ဖိုးရွိ ေျမကြက္အတြက္ အခြန္ေငြသံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔သာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရေသာ္လည္း  ယခုလက္ရွိတြင္ ေျမကြက္တန္ဖိုးကို၂၅  ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၍အခြန္ေငြ တိုးေကာက္မႈေၾကာင့္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ခန္႔အထိ ေပးေဆာင္ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အခြန္ႏႈန္းထား တိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားက အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္မ်ားကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း  ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ၁၆၀၃ ခု၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ ၂၈၁၀ ေစာင္အထိ တရားဝင္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေျမဝယ္သူမ်ားက မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္စမွ ယခုလအထိ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈ ၆၂၁ ခုသာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေထာက္ျပသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၱေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ က “ယခုႏွစ္ရဲ႕ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ စံႏႈန္းသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။  ေလ်ာ့နည္းမႈသာရွိေနပါတယ္။ အိမ္ ၊ ၿခံ၊ ေျမ ကာလတန္ဖိုး သတ္မွတ္ျခင္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရတဲ့ကာလရဲ႕  စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း တန္ဖိုးသတ္မွတ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလိုကြာဟ ေနတယ္ဆိုတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးငါးႏွစ္က ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ေဈးႏႈန္းေတြနဲ႔ ကြာဟေနတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေျမဝယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ႔ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေပါက္ေဈးထက္ စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ ပိုမိုထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည့္အတြက္ အခြန္ႏႈန္းထား မ်ားျပားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္တြင္ က်ပ္သိန္း ၃၈၁၀ ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၄၅၀ဝ ဟု ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အတြက္ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အခြန္ေကာက္ယူရျခင္းျဖစ္၍ ေျမျပင္ေပါက္ေဈးထက္  အခြန္ေငြမ်ားျပားသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

“ခုလက္ရွိ ဘတ္ဂ်က္လမတိုင္ခင္ လုပ္ထားတဲ့ႏႈန္းက သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္အထိ ေဈးက်သြားတယ္။ အျပင္မွာ သိန္းတစ္ရာေလာက္ ေပါက္တယ္ဆိုရင္ အေရာင္းအဝယ္က ၇၀ ေလာက္နဲ႔ ပဲျဖစ္ေတာ့တယ္။ ေဈးကြက္ကလည္း အရမ္းကိုေအးေနပါတယ္။

မျဖစ္မေနဝယ္ရမယ့္သူကပဲ ေျမ ဝယ္ေတာ့တယ္။ ေျမေဈးက အရမ္းကိုက်သြားတယ္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္ ဝင္မလာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္သြားတယ္” ဟု ေရႊမႏၱေလး အိမ္၊ ျခ၊ံေျမ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနလင္းေအာင္ က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမဝယ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ားျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေနၾကၿပီး အမည္ေပါက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း၊ ကာလေပါက္ေဈးႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည့္ေဈး  ကြာျခားေနေသာ္လည္း အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္၍ ဝယ္သူမ်ားက အခြန္မေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“မျဖစ္အေန အမည္ေပါက္ လုပ္ခ်င္တဲ့သူကေတာ့ အခြန္ေဆာင္တယ္။  ေရွာင္တဲ့လူက ပါဝါလႊဲတယ္။ အရပ္ကတိ ေတြခ်ဳပ္တယ္။ လက္ေရာက္ယူတယ္။  ဒီလိုနည္းေတြနဲ႔ ေရွာင္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ေရွာင္တဲ့သူ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုရင္  လူတစ္ရာမွာ ၇၀ ေလာက္အထိ ရွိေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ဝယ္တဲ့သူေတြကို အခြန္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ အမည္ေပါက္မေျပာင္းဘဲ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာနဲ႔ဆိုရင္ အခြန္ေရွာင္တာထက္ဆိုးတဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးေနလင္းေအာင္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ 

M-04

  • VIA