News

POST TYPE

NEWS

ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ပါေမာကၡမ်ား အပါအဝင္ ယင္းႏွင့္ အထက္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာ လကုန္မွစ၍ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာေပးရန္ အစီအစဥ္အရ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္စနစ္ႏွင့္အညီ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး ထိေရာက္စြာ စီမံႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပညာအရည္အေသြး တိုးတက္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္၊ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူ႔စြမ္းအား ရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပညာေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ၊ အရည္အေသြး အာမခံမႈ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ ပညာေရး စီမံကိန္း၊ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းပညာရပ္မ်ားကို ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ညီလွငယ္၊ ေဒါက္တာ စိုးရင္၊ ေဒါက္တာ ေဌးခင္၊ ေဒါက္တာ စုစုသြင္စသည့္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး ၂၀ ခန္႔က ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ေျခာက္လၾကာမည့္ ယင္းသင္တန္းတြင္ ပါေမာကၡ ၁၆ ဦးအပါအဝင္ ယင္းႏွင့္အထက္ဆင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္၍ ၃၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသင္တန္းသည္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္က စီစဥ္ေနသည့္ National Institute For Higher Education Development အစီအစဥ္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။