News

POST TYPE

NEWS

အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ ေက်ာင္းသားရာႏွင့္ခ်ီ ေလွ်ာက္ထား
23-Oct-2017

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၃

ႏွစ္ ၁၂၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိၿပီး ၁၇ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့သည့္ အစုိးရ စက္မႈ၊ လက္မႈသိပၸံ အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ကုိ ယခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ေက်ာင္းသားရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေလွ်ာက္ထားေနသည္ကုိ ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းက ေတြ႔ရသည္။

ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္က စတင္ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူသူ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္)မွသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္လက္ခံသည့္ ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းအထိ စာရင္းအရ ေက်ာင္းသား ၃၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာက္ထားသည္ဟု ယင္းေက်ာင္းထံမွ သိရွိရသည္။

အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္တြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်စ္စစ္စြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အင္ဂ်င္နီယာ(အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ သင္ၾကားမည္) သင္တန္းမ်ားကုိ ၃ ႏွစ္ၾကာ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းၿပီးဆုံးလွ်င္ ဒီပလုိမာေအာင္လက္မွတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ထားသည္။

အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ကုိ ယခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေရး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အစုိးရက က်ပ္ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီအစုိးရက နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကး (မည္မွ်ပါဝင္မည္ကုိ မေျပာ) ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါေက်ာင္းကုိ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္းတြင္ Government Engineering School အမည္ျဖင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသား ၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Government School and Technical High School အမည္ေျပာင္းကာ အင္းစိန္ကုိ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ျမဇာျခည္သင္း

  • VIA