News

POST TYPE

NEWS

တကၠသုိလ္ဆရာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လစ္လပ္
17-Oct-2017

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၇

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဝိဇၨာ သိပၸံ တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ လက္ေထာက္ကထိကအဆင့္မွ ပါေမာကၡအဆင့္အထိ တကၠသုိလ္ဆရာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လစ္လပ္ေနၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ဆရာမ်ားကုိ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းဖြင့္အမီ ႏုိဝင္ဘာလကုန္တြင္ တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုညႊန္/ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ ၄၆ ခုအတြက္ ပါေမာကၡ ၁၄၉ ဦး၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ၉၈၂ ဦး၊ ကထိကရာထူး ၁၇၉၂ ဦးႏွင့္ လက္ေထာက္ကထိက ရာထူး ၈၇၁၉ ဦး လစ္လပ္ေနၿပီး အဆုိပါ လစ္လပ္ေနသည့္ ပမာဏသည္ တကၠသုိလ္၊ ဘာသာရပ္၊ ရာထူးေနရာ အခ်ိဳးအစားအရ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မမ်ားဘဲ နည္းပင္နည္းေနေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ယခင္က သီးျခားစီ ရွိခဲ့ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း တကၠသုိလ္မ်ားလည္း ေပါင္းစည္းခဲ့သျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနလက္ေအာင္တြင္ တကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ ၁၅၈ ခုျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ယင္းအနက္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၄၈ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းဝင္း၏ ယခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ပုိင္းက ျပဳစုတင္ျပသည့္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတုိးႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရးမူမ်ား သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျမဇာျခည္သင္း

  • VIA