News

POST TYPE

MANDALAY

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမကို ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုသတ္မွတ္
07-Jul-2019မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၆

ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမပုဂံကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာေဒသအျဖစ္ ယူနက္စကိုကသတ္မွတ္ေၾကာင္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။ 

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ၂၁ ႏိုင္ငံက ဇူလိုင္ ၆ ရက္တြင္ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ေဒၚဥမၼာမ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။ 

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္အထိ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံ၊ ဘာကူၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ျဖစ္ရန္ စံ (၁၀) ခ်က္အနက္ အနည္းဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပုဂံေဒသအေနႏွင့္ စံ(၃) ေအဒီ ၁၁-၁၃ ရာစုအတြင္း ပုဂံၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ခဲ့ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းမႈဓေလ့မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္မ်ားသည္ ထင္ရွားသက္ေသျဖင့္ကိုက္ညီခဲ့သည္။ 

ထို႔ျပင္ စံ(၄) လူ႔ေဘာင္သမိုင္း ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပသည့္ အေဆာက္အအံု၊ ဗိသုကာႏွင့္ နည္းပညာတို႔ ေပါင္းစည္းသည့္ အေဆာက္အအံု၊ ေျမယာ႐ႈခင္းပံုေဖာ္ထားမႈတို႔အျဖစ္ ေအဒီ ၁၁-၁၃ ရာစုရွိ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

စံ (၆) တိက်၊ ေသခ်ာမႈရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျပသႏိုင္ၿပီး ထူးျခားထင္ရွားေသာ႐ိုးရာဓေလ့၊ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အႏုပညာလက္ရာႏွင့္ စာေပဆိုင္ရာလက္ရာမ်ားအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာ၏အေလ့အထ ကုသိုလ္ျပဳျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းတို႔သည္ ယေန႔တိုင္ ရွင္သန္ေနမႈရွိေနမႈတို႔ျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခု ကမၻာ့အေမြအႏွစ္သတ္မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုး၏ အဆံုးသတ္မဟုတ္ေသးဘဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ ယခုမွခရီးစတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္အခ်ိဳ႕က သတိေပးေျပာဆိုသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ျဖစ္၍ ကမၻာ့အဆင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကာကြယ္မႈမ်ားျဖစ္ရန္ ယခုမွခရီးအစျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္သတ္မွတ္ခံရ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရရွိမႈ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားထံမွ ေဒသခံမ်ားဝင္ေငြပိုရျခင္း စသည့္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ျဒပ္ရွိ၊ ျဒပ္မဲ့အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ကမၻာ့အဆင့္မီ ျပည္ပပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစသည့္ အက်ိဳးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္သတ္မွတ္ခံရရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ပထမအႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒျပဳ၍ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိျခင္း၊ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိျခင္း၊ တိက်ေသာ နယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္မရွိျခင္းေၾကာင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ ပုဂံေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု၊ ဗိသုကာလက္ရာ၊ နံရံ ေဆးေရးပန္းခ်ီ စသည့္ အေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ မွစ၍ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေရး အဆိုျပဳစာတြဲမူၾကမ္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္လည္းေကာင္း၊ အဆိုျပဳစာတြဲအျပည့္အစံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္လည္းေကာင္း ထပ္မံတင္ျပခဲ့သည္။ 

တင္ျပမႈမ်ား မွန္၊ မမွန္ ႏိုင္ငံတကာ အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေနရာ ေဒသမ်ားေကာင္စီအဖြဲ႔က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ လာေရာက္အကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာ၊ ဗိႆႏိုးစသည့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ ေဟာင္း ၃ ၿမိဳ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားေက်ာက္စားမ်ား(၂၀၁၃)၊ ပုဂံၿမိဳ႕ ျမေစတီေက်ာက္(၂၀၁၅)၊ ေ႐ႊစည္းခံုရင္ျပင္ ဘုရင့္ေနာင္ေခါင္းေလာင္စာ (၂၀၁၇) တို႔ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပပါခုႏွစ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

M-05