News

POST TYPE

MANDALAY

ေ႐ႊတိဂံုေစတီ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ဝင္ေၾကး က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ေက်ာ္ရ
08-May-2019

ရန္ကုန္၊ ေမ ၈

ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ငါးေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧည့္ဝင္ေၾကး က်ပ္သိန္း ငါးေထာင္တစ္ရာေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပအဖြဲ႔ထံမွသိရသည္။

၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဧၿပီလႏွင့္ ယခုႏွစ္ဧၿပီလ ကာလတူႏိႈင္းယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည့္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလမ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည့္ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္သာ ေ႐ႊတိဂံုဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေ႐ႊတိဂံုေဂါပကအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္ဝင္ႏႈန္းမွာ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ဧၿပီလတြင္ လူဦးေရ (၅၁၁၆၀)ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧည့္ဝင္ေၾကး (၅၁၁,၆၀၀,၀၀၀) က်ပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ ႏွင့္ အလွဴေတာ္ရေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၅၁၄) က်ပ္ရရွိခဲ့ကာ တစ္ရက္လွ်င္ ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရ (၁၇၀၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့၍ တစ္ရက္လွ်င္ ဧည့္ဝင္ေၾကးပွ်မ္းမွ် က်ပ္ သိန္းတစ္ရာခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို ဧည့္ဝင္ေၾကး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ရွစ္ေထာင္က်ပ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ က်ပ္တစ္ေသာင္းအထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားဆံုး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား (၇၆,၁၃၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဧည့္ဝင္ေၾကးအျဖစ္ (၇၆၁,၃၀၀,၀၀၀)က်ပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၀ ရရွိခဲ့ၿပီး အလွဴေတာ္ရေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁,၅၃၅) ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယခု ဧၿပီလအေနျဖင့္ မတ္လႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက က်ပ္သိန္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့သည္။

ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္မွ ရရွိေသာ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ဧည့္ဝင္ေၾကးမ်ားကို ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

J-10