News

POST SECTION

LOCALNEWS

23-Jul-2018
မြန္လူမ်ိဳးေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ပါတီနဲ႕ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီး ပါတီသစ္တည္ေထာင္မယ္လို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။