News

POST TYPE

LOCAL NEWS

Mytel မိတ္ဆက္ပြဲ
21-Jun-2018


ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း MEC လက္ေအာက္က Star High အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာပါဝင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာသစ္ Mytel ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တရားဝင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဒီသတင္းကို သတင္းေထာက္ ေအာင္သီဟ ႐ိုက္ကူးထားပါတယ္။