News

POST TYPE

LOCAL

ဦးစားေပး ေလွ်ာက္ထားသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား လူျပည့္ပါက ေလွ်ာက္လႊာ အပယ္ခံရမည္
08-Aug-2016

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၇

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဦးစားေပးအဆင့္ တကၠသိုလ္သုံးခုတြင္ သတ္မွတ္ဦးေရ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ အျခားတကၠသိုလ္ႏွင့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား ေနရာရွိေစကာမူ အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာ အပယ္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၈၄ ႏွင့္ ၈၅ ပါ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ႏုတ္၍ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကဝၿမဳိ႕နယ္ သကၠလ အထက္တန္းျပဆရာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက “ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားေစတယ္။ တကယ္ကသင့္ေတာ္ရာ ႐ိုး႐ိုးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ခ်ေပးမယ္ဆို ပိုသင့္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ကေတာ့ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ေဖာင္ (ေလွ်ာက္လႊာ) ေတြ ထုတ္ေပးတာပါ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားသည္ နယ္ေျမကို အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအလိုက္ ေလွ်ာက္ထားေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အက်ယ္အဝန္း၊ လူဦးေရ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဝါသနာႏွင့္ ေအာင္မွတ္မ်ား မတူညီျခင္း၊ ဆရာအေရအတြက္ ပ်မ္းမွ်ျဖင့္သာ အမ်ားစုက ခန္႔ထားႏိုင္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားကိုလည္း အခ်ဳိးက်သာ လက္ခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာန လက္ေထာက္ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က ရွင္းျပသည္။

ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးသည္ သင္တန္းေ႐ြးခ်ယ္မႈ ကတ္ျပားတြင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပဘဲ (ဥပမာအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ (၃) ခုကိုသာ ဦးစားေပး (၁)၊ (၂)၊ (၃) အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအစီအစဥ္အတိုင္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က စဥ္းစားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဦးစားေပး အစီအစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳေသာ မည္သည့္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကိုမွ် စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ဦးစားေပး မျပည့္စုံ၍ အပယ္ခံရသူမ်ားက အသနားခံ ေလွ်ာက္ထားလာလွ်င္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေနရာက်န္ရွိလွ်င္ စဥ္းစားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က တကၠသိုလ္၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ လြဲေနလွ်င္ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ စာပုံစံဟု နားလည္ေၾကာင္း၊ Requested Letter ကို ဘာသာျပန္ သုံးစြဲရာမွ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ထိုအသုံးအႏႈန္း သုံးစြဲေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
“ျမန္မာစကားလုံးက နည္းနည္းတင္စီးေနေတာ့ အခံရခက္တာပါ။ ေမတၱာရပ္ခံစာ ဆိုရင္ေတာ့ ပိုအဆင္ေျပမလား မသိဘူး” ဟု ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပခုကၠဴ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုျပည့္ၿဖဳိးေက်ာ္က ႏိုင္ငံသားအားလုံးသည္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အေရး ရွိေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးရန္မွာလည္း အစိုးရတာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သနားခံ ေလွ်ာက္ထားရမည္ကို မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည္သူလူထုကို အက်ယ္တဝင့္ ခ်ျပသင့္ေၾကာင္း ကိုျပည့္ၿဖဳိးေက်ာ္က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း က်င္းပခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူ ၆၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ေအာင္ျမင္သူ ၁၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အတြက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။