News

POST TYPE

LOCAL

ကေလးဝတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တူးေဖာ္ခြင့္ ယာယီဆိုင္းငံ့ထား
07-May-2019

ကေလး၊ ေမ ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္ အခြန္မ်ားေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟုဆိုကာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးလာလ္ေထာင္ထန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ ထြန္းသြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအမိန္႔ႏွင့္ ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမည့္အခြန္မ်ား ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး အေရအတြက္ထက္ ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားကုမၸဏီမ်ားကို ထပ္ဆင့္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးလာလ္ေထာင္ထန္းက “အကန္႔အသတ္မရွိဘူး။ သူတို႔နဲ႔ အခြန္ေပးသြင္းတာ ဘာညာ အခြန္ေတြ ဘာေတြေက်မွပဲ။ အခုက အခြန္ေတြ မေက်ဘူး။ ေက်မွပဲ ျပန္စဥ္းစားမယ္”ဟု ဆိုသည္။

ေမလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းေက်ာ္က ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္၍ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ / အေရးယူထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိ မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းအေပၚ ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယင္းကုမၸဏီ အပါအဝင္ ေက်ာက္မီးေသြး တရားဝင္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုရွိေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၂၇၃၃၆၈ တန္၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၃၃၈၅၄၆ တန္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္အထိ ၂၁၄၆၉၁ တန္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးလာလ္ေထာင္ထန္း၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

R-20