News

POST TYPE

LOCAL

စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈျမႇင့္တင္မည္
18-Feb-2019

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကိုရီးယားေဈးကြက္သို႔တင္ပို႔မႈ ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ထံမွ သိရသည္။

ကိုရီးယားေဈးကြက္သို႔ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ား ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုရီးယားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ႏွမ္းနက္၊ ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကို အဓိကတင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေဈးကြက္ဝယ္လိုအားပိုမ်ားေသာ အေစ့အဆန္၊ ပဲႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို ပိုမိုတင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း Kyung Hee University ၏ ပါေမာကၡ Mr. Young-jun Choi က ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာက ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ Myanmar Trade Center တစ္ခုဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္ကာ ယင္းစင္တာမွ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားကို ကိုရီးယားေဈကြက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈမ်ားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံက လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းမႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံမွ ၁၄ ဘီလီယံအထိရွိၿပီး ျမန္မာကလည္း ႏွမ္းနက္အပါအဝင္ အျခားထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

J-01