News

POST TYPE

LOCAL

အိႏၵိယရွိ ဆာဘရီမာလာဘုရားေက်ာင္းအနီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လူအုပ္ႀကီးက တိုက္ခိုက္
19-Oct-2018ေဒလီ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈

အိႏၵိယႏိုင္ငံဆာဘရီမာလာဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဝင္ ေရာက္ခြင့္ကိုသမိုင္းဝင္ ခံု႐ံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒါသထြက္ေနေသာ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသား လူအုပ္ႀကီးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဝင္ေရာက္ေစရန္ တားဆီးတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကာရာလာျပည္နယ္ ဆာဘရီမာလာ ဘုရားေက်ာင္းအနီးတြင္ ေဒါသထြက္ေနေသာလူအုပ္ႀကီး၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနာက္ျပန္လွည့္ခဲ့ရသည္။ လူအုပ္ႀကီးက ကားမ်ားကိုေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္အျပင္ ရဲမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ား အပါအဝင္ လူအေျမာက္အျမားဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

၎ဘုရားေက်ာင္းသည္ ဓမၼတာ ရာသီလာသည့္ အသက္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးကို သန္႔စင္မႈမရွိဟု ယူဆကာ ယခင္ကတည္းက ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

အိႏၵိယအထက္ခံု႐ံုးက ဘာသာေရး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္သည္ က်ား၊ မ တန္းတူ ျဖစ္ရမည္ဟုေျပာၾကားကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ေပးရန္ ယခင္လက သမိုင္းဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တရား႐ံုးအမိန္႔ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ေပးခဲ့ရေသာ္လည္း ဆႏၵျပ လူအုပ္၏တားဆီးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတေလမွ ဝင္ခြင့္မရခဲ့ေပ။

ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးသည္ လမ္းကိုပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ဓမၼတာရာသီလာသည့္အ႐ြယ္ အသက္ ၁၀ ႏွင့္ ၅၀ အၾကားအမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုက္ပါလာသည့္ကားမ်ားကို ရွာေဖြကာ ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ အကာအကြယ္ေပးေနေသာ ရဲမ်ားကိုလည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဆႏၵျပလူအုပ္က သတင္းေထာက္မ်ားကိုလည္း မွ်တစြာေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဟု ယူဆသတ္မွတ္ကာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပလူအုပ္ထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။ 

ႏွစ္ ၈၀၀ သက္တမ္းရွိၿပီး မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္ထိပ္တြင္ ရွိေသာဘုရားေက်ာင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသားဘုရားဖူးမ်ားအေရအတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လာေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မလာမီ ၄၁ ရက္ ဥပုသ္ေစာင့္ရသည္ဟု သိရွိရသည္။

ဘုရားေက်ာင္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဝင္ခြင့္ျပဳေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၁၆ တြင္ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ အၿပီး၌ အရွိန္ရလာခဲ့သည္။ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ခဲ့သူ နီကီတာအဇတ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သြားခ်င္သည့္ေနရာသို႔ သြားခ်င္သည့္အခ်ိန္တြင္ သြားႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ခံု႐ံုးသို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဘုရားေက်ာင္း၏ ဓေလ့ထံုးစံသည္ အေျခခံဥပေဒက ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားေသာ တန္းတူညီမွ်ေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ထားသည္ဟု တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

F-04