News

POST TYPE

LOCAL

ျမန္မာကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ICC တြင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ရန္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲသစ္ အႀကံျပဳ
12-Sep-2018

ဂ်နီဗာ-ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား လူမ်ိဳးတံုးရွင္းလင္းခံရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး မစၥမစ္ရွဲလ္ဘားရွက္လက္က အႀကံျပဳေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း AFP သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

အဆိုပါ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲရာထူးကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာ၌ မစၥမစ္ရွဲလ္ ဘားရွက္လက္က “ျမန္မာ့အေရးကိစၥအတြက္ လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးေတြမွာ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ထူေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

“အဲဒီကိစၥကို အေထြေထြညီလာခံအေနနဲ႔ ေထာက္ခံသြားႏိုင္ေရးအတြက္ အေထြေထြညီလာခံကို တင္ျပသြားႏိုင္ေအာင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဘက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေပးဖို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အဲဒါမွ အဲဒီလြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

မစၥမစ္ရွဲလ္ဘားရွက္လက္ ၫႊန္းဆိုသည့္ အဖြဲ႔မ်ိဳးကို ဆီးရီးယားစစ္မက္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္းက အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ထိပ္ပိုင္းတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး ငါးဦးကို လူမ်ိဳးတံုးရွင္းလင္းမႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္မႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆိုအေရးယူႏိုင္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

ယခင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ မစၥမစ္ရွဲလ္ဘားရွက္လက္က ယင္းအဖြဲ႔သစ္အေနႏွင့္ ICC မွ ဥပေဒအရာရွိမ်ား (ေရွ႕ေနမ်ား) ကနဦးဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး (ICC) က ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးတံုးရွင္းလင္းခံရရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ တရားစီရင္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။ 

ICC ၏ ဥပေဒေရးရာအရာရွိႏွင့္ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဖာတိုဘန္ဆိုဒါက ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ တရားသူႀကီးသံုး ဦးပါဝင္သည့္ ပဏာမ တရားစီရင္ေရးခံုအဖြဲ႔က ယင္းသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ကာ ေၾကညာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သည္ဟိတ္ (Hague) အေျခစိုက္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုး၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာ္လည္း ICC အေနႏွင့္ တရားစီရင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ စြပ္စြဲထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခရာက်ေသာကိစၥမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပိုင္နက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥဖာတိုဘန္ဆိုဒါက အဆိုျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ICC ၏ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ 

F-01