POST TYPE

LOCAL

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဘဂၤါလီ ၆ ဦး ျပည္တြင္းသို႔ျပန္ဝင္
05-Sep-2018

စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ ၅

အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ၆ ဦးသည္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းသို႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

မာမတ္ေရွာ္ရိပ္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ ငါးဦးတို႔သည္ ၎တို႔၏သေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း၌ စိစစ္ၿပီး NV Card ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဥပေဒအရ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ 

ကတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုပါ ထုတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနျပည္နယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆိုသည္။

၎တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ မီးတိုက္ေက်း႐ြာအုပ္စု ရဲေအာင္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာ ၿမိဳ႕မေတာင္ရပ္ကြက္၌ ယာယီ ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဧၿပီလအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ၾကား နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနရာမွ တရားဝင္ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မိသားစုဝင္ ၅ ဦးကိုလည္းစိစစ္၍ NV Card ထုတ္ေပးၿပီး ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔စြာသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွစ၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းသို႔ ျပန္လည္လက္ခံႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အျပင္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP)ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး (UNHCR)တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

R-22