News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား ဖမ္းဆီးမႈမွ က်ပ္ ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိ
19-Oct-2019

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉

နယ္စပ္ေဒသမွ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးဖမ္းဆီးမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၆၁၄၅ ဘီလီယံရရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၁၃ လတာကာအတြင္း တရားမဝင္ကုန္စည္ဖမ္းဆီးရမိမႈေပါင္း ၉၇၄ ႀကိမ္မွ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၆၁၄၅ ဘီလီယံ ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသမွ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ားဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ တရားမဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တားဆီးထိန္းသိမ္းရန္ တင္ျပလာမႈအေပၚ ပုဂၢလိကက႑ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ကိုးခုတြင္ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အထူးအဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔စည္း၍ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“ဒီအေရအတြက္က နည္းေတာ့နည္းပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း စီမံေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အၫႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြ၊ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါၿပီ” ဟု ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာဆိုသည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႔စည္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ၿမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကြင္းဆင္း၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

J-11