News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

သိထားသင့္သည့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္အင္အား
14-Oct-2019(၁)

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔၊ တ႐ုတ္ျပည္ ထူေထာင္ေသာေန႔ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၇၀ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေသာ အခမ္းအနားကို ၾကည့္မိသူ ပရိသတ္အဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္၏ စစ္အင္အားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို မီဖို႔ရာ နီးၿပီလားဟု ေတြးေတာမိေကာင္း ေတြးေတာမိၾကပါလိမ့္မည္။ အေျဖမွာ ေယဘုယ်ေတြးဆခ်က္မ်ားထက္ အမ်ားႀကီး ပို၍နီးသည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ရမည္ဟု ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိၿပီး တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံႀကီးမ်ား၊ အသံထက္ျမန္ေသာ ဒ႐ုန္းမ်ား၊ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနေသာ တင့္ကားမ်ားျဖင့္ အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့သည္။

တိန္ယန္မင္လြင္ျပင္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိုအခမ္းအနားသို႔ စစ္သားေပါင္း ၁၅,ဝ၀၀ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး စစ္ေလယာဥ္ အစင္း ၁၆၀ က ေလမွာဝဲကာ စစ္သံုးဆိုင္ရာ ကားအစီး ၅၈၀ တို႔က ရင္ျပင္ေပၚမွာ ေမာင္းလာၾကသည္။ DF-41 ေခၚ ႏ်ဴကလီယာထိပ္ဖူး ၁၀ ခုအထိ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဒံုးက်ည္ (Miissle) မစ္ဆိုင္းမ်ားမွာ အေမရိကတိုက္၏ ဘယ္ေနရာမဆို ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္တို႔၏ စစ္အသံုးစရိတ္မွာ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ေလ်ာ့က်လာေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားတို႔၏ အသံုးစရိတ္မွာ တိုးလာေနသည့္ သေဘာရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္သည္ စေတာ့ဟုမ္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနဌာန (International Peace Research Institute) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁ ဒသမ ၇ ထရီလီယံရွိပါသည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ (GDP) ၏ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ ေငြေၾကးေျပာင္းလဲႏႈန္းအရ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကာကြယ္ေရးအတြက္သံုးေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၈ ဘီလီယံမွ်ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္၏ ကာကြယ္ေရးအတြက္သံုးေသာ ဘတ္ဂ်က္မွာ ၆၄၉ ဘီလီယံေဒၚလာ ရွိရာဂ်ီဒီပီ၏ ၃ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ျပည္၏ စစ္သံုးဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္တို႔ စစ္သံုးေငြ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ အေမရိကန္တို႔၏ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္မွာ အနီးစပ္ဆံုးေနာက္ထပ္ ခုနစ္ႏိုင္ငံေပါင္း၏ (တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယတို႔ အားလံုးေပါင္း၏ ဘတ္ဂ်က္ေငြပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။)

ထိုသို႔ဆိုျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္တို႔၏ စစ္သံုးစရိတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရာ ေရာက္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။ တကယ္က ျပင္ပေပါက္ေဈးႏႈန္းႏွင့္တြက္ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိပါသည္။

(၂)

ေငြေၾကးတို႔၏ ဝယ္ႏိုင္အားတန္ဖိုး

ျပႆနာရွိသည္မွာ ေငြေၾကးကို တန္ဖိုးေျပာင္းလိုက္႐ံုျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္၍မရႏိုင္ပါ။ အေမရိကန္ သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတို႔ တ႐ုတ္ျပည္ကို အလည္သြားေသာအခါ လမ္းမွာေတြ႔ရေသာ အစားအစာ၊ အိမ္တြင္းအကူအျဖစ္ ငွားရမ္းရာတြင္ အလြန္ေဈးခ်ိဳသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။ စစ္တပ္ဆိုင္ရာအသံုး စရိတ္တြင္လည္း ဤအတိုင္းေျပာ၍ရပါသည္။

အေမရိကန္စစ္သားတစ္ေယာက္၏ လစာမွာ ဥပမာ-တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၀,ဝ၀၀ ေဒၚလာ ဆိုၾကပါစို႔။ ဤေငြႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္အတြက္ စစ္သားေျမာက္ျမားစြာကို ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံကို ႏိႈင္းယွဥ္ေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ ေလဘာႏွင့္ ေအာ္ပေရးရွင္း အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထည့္တြက္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္အတြက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္၊ ေအာ္ပေရးရွင္းဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရပါမည္။

ဖိုက္တာဂ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္သေဘၤာမ်ားအတြက္ ကုန္က်ေငြကို ေဈးကြက္ေဈးႏႈန္းႏွင့္ တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ တျခားစရိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာအသံုးစရိတ္မ်ားကို အလားတူ ေလ့က်င့္  (Train) ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရပါသည္။ ထိုေနာက္မွ (Purchasing Power Parity) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္း သတ္သတ္ တြက္ယူရပါသည္။

ထိုေျပာင္းလဲသည့္ႏႈန္းရၿပီဆိုလွ်င္ ဤပိုက္ဆံျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံအတြင္း မည္မွ်ဝယ္၍ ရႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ရပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဈးႏႈန္းကိုလိုက္၍ အသံုးစရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ရပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲေနသည့္ႏႈန္းကို လိုက္၍ ေငြသံုးစြဲရန္ စီမံသူမ်ားက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ကာ သံုးစြဲၾကရပါသည္။

ထိုကြဲျပားခ်က္မ်ားကိုထည့္ေပါင္း၍ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ တ႐ုတ္တို႔၏ အသံုးစရိတ္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၅ ဘီလီယံမွ် ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၎သည္ ေငြလဲႏႈန္းအရ တိုက္႐ိုက္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္စာေသာ္ ႏွစ္ဆမွ်တိုးလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ အသံုးစရိတ္၏ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္း

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေလဘာႏွင့္ဆားဗစ္ဆိုင္ရာ အလြန္ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အသံုးစရိတ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

႐ိုး႐ိုးေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ၾကည့္ေသာ္ ရုရွားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ အသံုးစာရိတ္မွာ အေမရိကန္တို႔၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရွိသည့္ေဈးႏႈန္းအရ တြက္ေသာ္ ရုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္တို႔၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။ အိႏၵိယက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာနည္းႏွင့္တြက္ၾကည့္ေသာအခါ အင္ဒိုနီးရွား၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ကိုလံဘီယာကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္မ်ားမွာ တက္လာၾကပါသည္။

ဥပမာ - အင္ဒိုနီးရွား၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံမွ်သာရွိပါသည္။ ဝယ္ႏိုင္အားအရ ပိုမိုတိက်ေသာ ႏႈန္းျဖင့္တြက္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆ ဘီလီယံမွ် ျဖစ္သြားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အသံုးစာရိတ္ထက္ မ်ားစြာပိုမိုသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

စစ္တပ္တစ္တပ္ ထူေထာင္ရန္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည္။ လူတို႔၏ စရိတ္က ႀကီးမားသည္ဆိုျခင္းမွာ သူ႔တြင္ ေကာင္းေသာတန္ဖိုး ရွိသည္ဟုဆိုလိုရာ မေရာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလိုေသာ စစ္တပ္၏ တန္ဖိုးအတြက္ နံပါတ္အေရအတြက္သည္ အခါခပ္သိမ္းေကာင္းသည္ မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္ဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ဆိုသည္က တျခားျဖစ္ပါသည္။ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းအား၊ ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းအားသည္ စစ္တပ္တစ္တပ္၏ စုေပါင္းအင္အားမွ လာပါသည္။ နံပါတ္မ်ားမွာ ေယဘုယ် စစ္တပ္မ်ား၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာစစ္တပ္မ်ား၏ ျဖန္႔ခ်ထားပံုကိုသာ သိႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စစ္တပ္ဆိုင္ရာျပပြဲကိုၾကည့္၍ သူတို႔၏ တိုးတက္လာပံုသေဘာကို သိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အေမရိကန္မွာ ယေန႔တိုင္ နံပါတ္ ၁ သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္ထင္ထားသကဲ့သို႔ ကြာျခားၾကသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ 

ကိုသန္းလြင္