News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဇီးကုန္းတြင္ မ်က္ေမွာက္အေျခအေန ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းေဆြးေႏြး
20-Aug-2019ဇီးကုန္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၀

မ်က္ေမွာက္အေျခအေန ႏုိင္ငံေရးစကားဝုိင္းကုိ သာယာဝတီ၊ ဇီးကုန္းနယ္အတြင္းမွ စာေရးဆရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားစုေပါင္း၍ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ဇီးကုန္းၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၄ ရပ္ကြက္၊ ျမသိန္းရံစြယ္ေတာ္တုိက္တြင္း ေဆြးေႏြး၊ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ၎တုိ႔အတြက္ နယ္လွည့္မဲဆြယ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လယ္သမားအေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ အခက္အခဲမ်ားကုိ လႈပ္ရွားမေပးသျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္မည့္အမတ္ကုိသာ ျပည္သူကုိယ္တုိင္မည္သုိ႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ကုိ လမ္းညႊန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နတၱလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ ဦးအုန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီအေနျဖင့္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏုိင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကထက္ ပုိႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ လယ္သမားအေရး၊ ေျမသိမ္းယာသိမ္းမႈမ်ားကုိ အဓိကေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အလုပ္ပုိလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသည့္ ကုိသန္႔ဇင္ထက္က မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆုိသည္။

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာရပါတီ၏ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ အားနည္းေနသျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ေအာင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စကားဝုိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ဦးေအးကုိက ေျပာၾကားသည္။

R-19