News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

သိထားသင့္သည့္ ေမာ္စကို - ေနျပည္ေတာ္ ဆက္ဆံေရး (Daily, Vol-7/No-13)
26-Apr-2019

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခဳေရးကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ေမာစကိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္သတင္းကို ႐ု႐ွားသတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ယင္းခရီးစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ႐ုရွားမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းစာဆရာမ်ား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသလို ၎ႏွင့္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ႐ုရွားလုပ္စစ္သံုးပစၥည္း (စစ္လက္နက္) မ်ား၏ အရည္အေသြးကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

Sputnik ဟု အမည္ရသည့္ သက္တမ္းရင့္ ႐ုရွားသတင္းဌာနတစ္ခုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ဝယ္ယူမည့္ ႐ုရွားဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တပ္ဆင္ေနသည့္အေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသြားေပသည္။ ျမန္မာႏွင့္႐ုရွား စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဟူသည္ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ စတင္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္ကတည္းက အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး သေဘာမ်ိဳးအဆင့္အထိ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

႐ုရွားဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ စစ္ဘက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ႐ုရွားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ထိေတြ႔မႈ လြန္စြာနည္းခဲ့ၿပီး အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ထဲမွ အရာရွိမ်ားေလာက္သာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေရး၊ ေလ့လာေရး စသည့္လမ္းေၾကာင္းတို႔ျဖင့္သာ ထိေတြ႔မႈမ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းထက္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႔မႈပုိမ်ားေသာ ျမန္မာ-႐ုရွား ဆက္ဆံေရးမွာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ ရခိုင္အေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာခ်ိန္၊ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ႀကိဳးပမ္းသည့္ကိစၥတို႔တြင္ ျမန္မာဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လာသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာေပသည္။

ထိုကိစၥမ်ားမျဖစ္ခင္၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီ အစိုးရအာဏာ ရရွိလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (ဒီမိုကေရစီေခတ္၏ ပထမဆံုး အရပ္သားသမၼတ)၏ ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္မွာ ႐ုရွားျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ ထိုခရီးစဥ္ေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္လိုေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ အထူးပင္ အံ့ဩတႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေခတ္မီၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး စစ္တပ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာရာ လက္နက္ေဈးကြက္တြင္ အေမရိကန္တို႔၏ ပင္မၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ႐ုရွားတို႔အေနႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္လာဖို႔သာ ရွိေပသည္။ ထို႔အတူ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ႐ုရွားတို႔ဘက္က အထူး အေလးေပး ရွာေဖြၾကမည္သာပင္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ အထူး သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာအေနႏွင့္ ႐ုရွားလုပ္ စစ္လက္နက္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အင္အားႀကီး ျပည္ပႏိုင္င္ငံ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္တစ္ခုခု၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္မသြားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔နည္းပညာေရွ႕ေျပးေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၄-၂၀၁၉)