News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ပို႔ကုန္မွရေသာႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ဘဏ္မ်ားသို႔ျပန္မသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမည္
21-Mar-2019

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁ 

ျပည္ပသို႔ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ပို႔ကုန္ရေငြ အားလံုးကို ပို႔ကုန္မ်ား သေဘၤာတင္သည့္ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ၎တို႔၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း အသီးသီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ ျပန္မသြင္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္ရွင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ထည့္သြင္းရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပို႔ကုန္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ပို႔ကုန္ရေငြ အားလံုးကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုလည္းေကာင္း ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၁၀ ခုအထိရွိေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ပ်က္ကြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ယခုေၾကညာသည့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ အားလံုးကို မိမိတို႔၏ ဘဏ္စာရင္းအသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းၾကရန္ႏွင့္ ယင္းကာလအတြင္း ထပ္မံပ်က္ကြက္ပါက ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ သူတို႔ျပန္မသြင္းၾကတာ တစ္ခ်က္က အခြန္ေရွာင္ခ်င္တာလည္းပါႏိုင္သလို စီးပြားေရးသမားေတြဆိုေတာ့ တျခားေဈးကြက္ေတြမွာ သြားကစားၾကၿပီး အခ်ိန္တစ္ခုၾကာၿပီးမွ ျပန္သြင္းၾကတာလည္း ရွိတယ္”ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ပို႔ကုန္မ်ားမွရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္ကိစၥအျပင္ သြင္းကုန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ေပးလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳမႈရွိ မရွိကိုလည္း စိစစ္မႈအားနည္းေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒတြင္ ပို႔ကုန္ရေငြအားလံုးကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ယင္းတို႔၏ဘဏ္ေငြစာရင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြျဖင့္ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

J-01