News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွစတင္ထုတ္ေပးမည္
16-Mar-2019

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၆

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Origin – CO) ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္သာ ေလၽွာက္ထားထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအတြက္ စိစစ္ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းႏိုင္ငံသက္ေသခံလက္မွတ္ (CO) မ်ားကို Online CO Application System တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ပင္ရင္းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို www.myanmartradenet.com.mm တြင္ ဝင္ေရာက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိက ႏွစ္ခုလုပ္ေနရတာ။ Manual (စာ႐ြက္စာတမ္း) နဲ႔ သြားေလၽွာက္တယ္။ Manual နဲ႔လက္မွတ္ထိုး ၿပီးတဲ့အခါက်မွ အြန္လိုင္းျပန္တင္၊ ႏွစ္ခုလုပ္ေနရတာ။ တစ္ခုတည္းလုပ္တယ္ဆိုရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့” ဟု ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံးကိုလူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ရန္မလိုဘဲ အင္တာနက္ရရွိသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေလၽွာက္ထားရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ကုန္ပစၥည္းအမည္ ၁၂၄ မ်ိဳးႏွင့္ CMP (အထည္ခ်ဳပ္) လိုင္စင္မ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚမွေလၽွာက္ထားရယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ကာ အမ်ားစုသည္ လူသုံးကုန္၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အြန္လိုင္းမွ လိုင္စင္ေလၽွာက္ထားထုတ္ယူသည့္စနစ္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က စတင္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္အထိ အြန္လိုင္းပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္စနစ္ျဖင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ၂၃၂၉၈ ေစာင္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ဖိုးကို အြန္လိုင္းမွ ထုတ္ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

J-11