News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ေက်ာက္ျဖဴရဲ႕အနာဂတ္
13-Nov-2018

ၿမိဳ႕သည္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ပဲ ျဖစ္သည္။ ေတာင္-ေျမာက္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္အဆံုးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းမွာ ျပာေသာပင္လယ္ျပင္ႀကီးရွိသည္။ ၿမိဳ႕က ကၽြန္း၏ေျမာက္ဘက္ျခမ္း ခပ္ယြန္းယြန္းမွာရွိေနၿပီး ပင္လယ္ျပာျပာက ၿမိဳ႕ကို အနားသတ္ဝန္းရံထားသည္။ လမ္းဆံုလမ္းခြၿမိဳ႕ မဟုတ္သျဖင့္ ယာဥ္အသြားအလာ မမ်ားျပား။ လတ္ဆတ္ေသာပင္လယ္ေလႏွင့္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္းက ၿမိဳ႕မွ ဆီးႀကိဳေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ထင္ရွားေသာ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိအဖို႔မူ ယခုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေျခခ်ဖူးျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ဤၿမိဳ႕၏ အမည္နာမသည္ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားထဲတြင္ ထင္ရွားေနသည္။ ဤၿမိဳ႕ကိုအေျချပဳ၍ မၾကာမီ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသစ္ႀကီးႏွစ္ခုႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့မည္။ ေက်ာက္ျဖဴ...။

မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္မ်ားအတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ႏွစ္ခု ပံုမွန္ေျပးဆြဲေနၿပီး ရန္ကုန္အထိ ကားလမ္းဆက္သြယ္မႈရွိသည္။ သီးျခားဆန္ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴက မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာအရပ္မွာ ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းမွာရွိၿပီး ျပည္မႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အနီးဆံုးလမ္းေၾကာင္းမွာရွိသည္။ တစ္ဖက္မွာ က်ယ္ေျပာေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္။ ထိုဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွထြက္လွ်င္ အိႏၵိယသမုဒၵရာထဲေရာက္မည္။ ေဆာ္ဒီပင္လယ္ေကြ႔၊ အာဖရိက ဦးခ်ိဳႏွင့္ဆက္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းဝန္းက်င္က ပထဝီအေနအထားအရ ေရနက္ေဒသျဖစ္သည္။ တန္ခ်ိန္မ်ားစြာေသာ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးေတြ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ထိုေက်ာက္ျဖဴကို တ႐ုတ္တို႔ မ်က္စိက်ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းျဖစ္သည္။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းႏွင့္ကပ္လ်က္ အေရွ႕ဘက္မွာ ႀတိဂံပံု မေဒးကၽြန္းငယ္ရွိသည္။ လတ္တေလာတြင္ တ႐ုတ္တို႔အေျခစိုက္ထားသည့္ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပို႔လႊတ္စခန္းတစ္ခု ထိုကၽြန္းတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး စတင္လည္ပတ္ေနၿပီ။

ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ စက္ေလွစီးကာ မေဒးကၽြန္းကို ပတ္ၾကည့္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဧရာမေရနံေလွာင္ကန္ႀကီးမ်ားကို အေဝးမွ လွမ္းျမင္ရသည္။ ေရနံခ် ေရနက္ဆိပ္ကမ္းက အဝါေရာင္ကရိန္းေတြကို ေတြ႔ရသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ တ႐ုတ္တို႔ဝယ္ယူသယ္ေဆာင္လာသည့္ ေရနံတင္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဤဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရနံစိမ္းမ်ား ေလွာင္ကန္အတြင္းသို႔ ခ်ေပးသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ပိုက္လံုးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းကိုျဖတ္ကာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရနံသန္႔စင္စက္႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ၏ အေနာက္ဘက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ႀကီးေတြ ရွိသည္။ ထိုသဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္က ပိုက္လိုင္းသြယ္ၿပီး ဝယ္ယူသည္။ ေရနံကိုက်ေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသက တန္ခ်ိန္ေျမာက္ျမားစြာသယ္ႏိုင္သည့္ သေဘၤာႀကီးေတြႏွင့္ သယ္လာၿပီး မေဒးကၽြန္းသိုေလွာင္စခန္းကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ကိုပို႔သည္။ တ႐ုတ္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴသည္ မဟာဗ်ဴဟာ။ ေက်ာက္ျဖဴသည္ တ႐ုတ္၏ အိႏၵိယတံခါးေပါက္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေက်ာက္ျဖဴက သတင္းေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရဘက္က CITIC ကုမၸဏီတို႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းမွာ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႀကီး၏ ကနဦးေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ မေဒးကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခုက ႏွစ္စဥ္ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၈ သန္းႏွင့္ ကြန္တိန္နာအလံုးေရ ၄ ဒသမ ၉ သန္း လႊဲေျပာင္းႏိုင္မည္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းၿပီးသြားလွ်င္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေပၚ၌ စက္မႈဇုန္တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္။ ထိုစီမံကိန္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အၾကား ပဏာမ သေဘာတူညီမႈ ရွိထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ အၿပီးသတ္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း NLD အစိုးရသစ္တက္လာေသာအခါ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဆိုင္းငံ့သြားခဲ့သည္။ မူလစာခ်ဳပ္တြင္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ တ႐ုတ္ဘက္က ရွယ္ယာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမန္မာဘက္က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဘက္က စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ သိမ္းပိုက္သြားႏိုင္သည္ဆိုေသာ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္ရာ ယခုေနာက္ဆံုးသေဘာတူခ်က္မွာ တ႐ုတ္က ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း။ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို တစ္ဆင့္ခ်င္းပံုစံ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ရာ မူလ ၇ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေဒၚလာမွ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံသို႔ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္ (Framework Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္၍ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကနဦးေျခလွမ္းေတြ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ပထမဦးစြာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈ EI /SI မ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကမည္ဟုဆိုသည္။ ဒါေတြက လတ္တေလာ ၾကားေနရေသာ သတင္းေတြျဖစ္သည္။

ကမၻာ့သတင္းေတြမွာ ေက်ာက္ျဖဴက ထင္ရွားလာေနေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးပဲ ရွိေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ မ်ားစြာကတည္းကရွိခဲ့ေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အသြင္သဏၭာန္မ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲ။ ယခင္ကထက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕က လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မရွိလွေသးပါ။ သဘာဝက ေပးအပ္ထားသည့္အလွမ်ား ေက်ာက္ျဖဴတြင္ အ႐ိုင္းဆန္ဆန္ရွိေနေသးသည္။ ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္က ေကြ႔ဝိုက္ေနေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခက အလြန္သာယာလွပသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္လား၊ သီးျခားဆန္ေနေသာေၾကာင့္လားမသိ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ခရီးသြားဧည့္သည္ သိပ္မေတြ႔ရ။ ေ႐ႊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔သိုက္ေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွာ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေနသည္။ ေက်ာက္ျဖဴသာမက ရမ္းၿဗဲတစ္ကၽြန္းလံုး႐ြာေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ရေနတာေတြ႔ရသည္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာ အနာဂတ္ေတြရွိေနသည္။ “ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္”ကို ေဒသခံေတြလည္း စိတ္ဝင္စားသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ရန္ကုန္ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း ကားျဖင့္နာရီဝက္ခန္႔သြားရေသာ ၿမိဳ႕၏ေတာင္ဘက္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနရာသည္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ။ လွ်ိဳေျမာင္ေတာင္ကုန္းေတြ၊ လယ္ကြက္ေတြ၊ ေတာအုပ္ေတြပဲ ေတြ႔ရသည္။ သည္ေနရာမွာ ႐ြာအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ တံငါလယ္လုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေသာ ႐ိုးသားသည့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ရွိသည္။

“စက္မႈဇုန္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတာပဲ။ ခုထိေတာ့ ဘယ္သူကမွ တရားဝင္လာအေၾကာင္းၾကားတာ မရွိေသးဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ တစ္သက္လံုး ဒီေတာ ဒီေတာင္မွာပဲ ႀကီးလာခဲ့တာ။ မိဘဘိုးဘြားေတြ လက္ထက္ကတည္းက လယ္ယာအလုပ္တစ္ခုပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလယ္ေတြကို သိမ္းယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တန္ရာတန္ေၾကးေပး။ တန္ရာတန္ေၾကး မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔က တစ္သက္လံုး ဒီလယ္ပဲလုပ္ၿပီး အသက္ေမြးလာတာ။ တျခားလည္း မလုပ္တတ္ဘူး။ စက္မႈဇုန္လုပ္တာကို အားေပးတယ္။ ထိုက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးရရင္ က်ဳပ္တို႔ေက်နပ္ၿပီ”ဟု ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ ျပားတဲေက်း႐ြာမွ လယ္သမားႀကီး ဦးေစာေမာင္ႏုက ရင္ဖြင့္သည္။

စက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုေသာ အသံေတြၾကားေနရတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ထပ္ၿပီးအသံၾကားလာေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လယ္ ေျမမ်ားကိုသိမ္းမည္ဆိုက တန္ရာတန္ေၾကးေပးေစလိုေၾကာင္း၊ မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္းက ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည့္စာတစ္ေစာင္ကို ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ တိတ္တဆိတ္ လာကပ္သြားေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အေၾကာင္းမျပန္လွ်င္ ေရေအာက္ေျမေပၚအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာထားေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လယ္ေျမမ်ားသည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္လုပ္လာသည့္ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုသို႔ မတရားသိမ္းယူလွ်င္ ငံု႔ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေစာေမာင္ႏုက ေျပာသည္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဘယ္လိုဖြံ႔ၿဖိဳးေျပာင္းလဲသြားမည္ မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိေတာ့ ထိုေဒသေလးမွာ ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ၾကားက လယ္ယာေျမ႐ိုင္း ဖုန္းဆိုးေတြအျဖစ္ႏွင့္သာ ရွိေနေသးသည္။ အလားတူ ေဒသခံတို႔၏ဘဝေတြကလည္း ႏြမ္းႏြမ္းယဲ့ယဲ့ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့မွ်သာ။ ေက်ာက္ျဖဴ၏ အနာဂတ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ မသိႏိုင္ေသးပါ။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္ (၁၁-၁၁-၂၀၁၈)