News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

၀ီဂါမြတ္ဆလင္မ်ားကို ဦးေႏွာက္ေဆးသည့္သင္တန္းကိစၥ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ တ႐ုတ္အစိုးရ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္း
12-Oct-2018ေဘဂ်င္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသရွိ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ ရွင္က်န္းျပည္နယ္တြင္ ဝီဂါမြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ မတက္မေနရ သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ ရွင္က်န္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဝီဂါမြတ္ဆလင္ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၌ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရွင္က်န္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရကအဆိုပါ ဝီဂါမြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း စင္တာမ်ားသည္ အေတြးအေခၚ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားကမူ အဆိုပါ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ စင္တာမ်ား (ထိန္းသိမ္းေလ့က်င့္ေပးေရး စခန္းမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္) တြင္ ဝီဂါမြတ္ဆလင္မ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ထို႔ျပင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအေနႏွင့္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္သိပါမည္ဟုကတိျပဳရသလို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အင္အားစုမ်ားက ဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဝီဂါမြတ္ဆလင္ တစ္သန္းခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားက အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးအျမင္ရွိသူ ဝီဂါမြတ္ဆလင္မ်ားကို စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ မြမ္းမံေရးသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။ 

ဝီဂါမြတ္ဆလင္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ ရွင္က်န္းျပည္နယ္သည္ လတ္တေလာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရက ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ ေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္အင္အားစု မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုသည္။ 

ယခုလို မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတက္ ေရာက္ေစသည့္ကိစၥအား ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းသည္ ရွင္က်န္းျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မူဝါဒကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ရာလည္း ေရာက္သြားသည္။ 

ရွင္က်န္းျပည္နယ္အစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံတီဗီမၾကည့္ဘဲေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေရဒီယို နားမေထာင္ဘဲေနျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားကို အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မပို႔ဘဲထားျခင္း အစရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား ေတြ႔ရွိပါက မြမ္းမံေရးစခန္းမ်ားသို႔ ပို႔မည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ 

အဆိုပါ မြမ္းမံေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ မန္ဒရင္းတ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ား၊ ဥပေဒသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာမ်ားသင္ၾကားေပးေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရက ဆိုသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ (HW) မွ ဆိုဖီရစ္ခ်တ္ဆန္ကမူ လူ႔အခြင့္အေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ထိုက္တန္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

F-01