News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အေမရိကန္ ေရွာင္ရွား
26-Sep-2018

ဝါရွင္တန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၅

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္ဆိုေသာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားကိစၥ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို အေမရိကန္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးစြဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ABC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အလားတူ အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အုပ္စုတစ္စုကို အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္ၿပီး အဓိကတာဝန္ရွိေသာ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေရးယူသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထြက္လာသည့္ အေမရိကန္ဘက္မွ သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္မူ Genocide ျဖစ္စဥ္ဟု မသတ္မွတ္ထားေပ။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ျပင္းထန္ၿပီး ႀကီးက်ယ္သလို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူဦးေရအေပၚ အၾကမ္းဖက္႐ံုသာမက ႐ိုဟင္ဂ်ာ (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း) ေဒသခံမ်ားကို ႏွင္ထုတ္ရန္ ဦးတည္ခဲ့သည္”ဟု စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အေမရိကန္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းကာ အစီရင္ခံစာကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား က်ယ္ျပန္႔မႈႏွင့္ အတိုင္းအတာကိုၾကည့္လွ်င္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္”ဟု ဆိုႏိုင္ၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းမွာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ (Genocide) အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္သည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုက ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား အတန္ၾကာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ အစီရင္ခံစာကို အေမရိကန္အြန္လိုင္းတြင္ တိတ္တဆိတ္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး သီးျခားသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ပင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ABC သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားရာ၌ “အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားကို ယခင္က ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္အတိုင္းပင္ လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ (Ethnic Cleansing) ျဖစ္ေၾကာင္းကို ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း” မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအသံုးအႏႈန္းမွာ ယခင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တိုင္လာဆင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက သံုးစြဲခဲ့ေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ ယင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ခံေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ဆက္လက္အာ႐ံုစိုက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္ကို ေထာက္ခံၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေရး အေမရိကန္က တြန္းအားေပးေရး တိုက္တြန္းေနၾကေသာ ဘဂၤါလီအေရး လံႈ႔ေဆာ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဂၽြန္ေဘာ္လ္တန္ကပင္ ICC ကို ေဝဖန္ၿပီး အေရးယူပိတ္ဆို႔မည္ဟု မၾကာေသးမီ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

“ဒါဟာ အေရးပါတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥတစ္ရပ္အေပၚမွာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ သိသာထင္ရွားစြာ လြဲေခ်ာ္သြားမႈပါပဲ၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရသြားေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ အေမရိကန္က ဘယ္လိုစီစဥ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္စရာ သတင္းစကားလို႔ လည္းဆိုႏိုင္ပါတယ္”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၊ အာရွပစိဖိတ္ေရးရာ လံႈ႔ေဆာ္မႈ မန္ေနဂ်ာ ဖရန္စစၥကို ဘန္ေကာ့စ္မီက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

“ၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ ခံစားခဲ့ရသူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုေတြအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ တာဝန္ခံမႈမ်ိဳး ရွာေဖြမေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စကားလံုးေတြဟာ ဘာအဓိပၸာယ္မွ် မရွိပါဘူး”ဟု ဘန္ေကာ့စ္မီက သံုးသပ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လက္ခံထားသည့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅၆ သန္း ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု အေမရိကန္က တနလၤာေန႔တြင္ ေၾကညာထားသည္။ ယခုအခါ တစ္သန္းနီးပါးရွိေနၿပီဆိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည္ဆိုေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား အႀကီးအက်ယ္လိုအပ္ေနသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ နစ္ကီေဟလီက အေမရိကန္သည္ “ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လက္ခံထားသည့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အကူအညီမ်ား ဦးေဆာင္လွဴဒါန္းေနသည့္ အလွဴရွင္ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု တနလၤာေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေမရိကန္၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ကုလသမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္ထက္ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္သေဘာမ်ိဳး ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့စ္ဘဇားခ႐ိုင္ရွိ က်ပန္းေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ ၁၀၂၄ ဦးတို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ျမန္မာစစ္ဘက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျဖဆိုသူ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အိမ္မ်ား၊ ႐ြာမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ ဟုေျဖၾကားခဲ့ၾကၿပီး ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အဓမၼေခၚေဆာင္သြားခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ တစ္႐ြာတည္းသားတစ္ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေျဖဆိုသူထက္ဝက္ေက်ာ္ခန္႔က လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။

၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳး မ်က္ျမင္ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မုဒိမ္းမႈတစ္ခုကို မ်က္ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က စုဖြဲ႔မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ိဳးျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔က လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။

“လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ” (genocide) ဟု သတ္မွတ္ရန္မွာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ိဳးကို “လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ”ဟု အေမရိကန္က အလြယ္တကူသတ္မွတ္ေလ့မရွိေပ။

၁၉၄၈ ဂ်နီဗာကြန္ဗင္းရွင္းကို လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္သည္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက ကာကြယ္ရန္၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္လိုအပ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္ဆိုေသာအခ်က္ကို သေဘာတူထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးက မည္သို႔ တာဝန္ရွိသည္ဆိုျခင္းကို သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

အိုဘားမားအစိုးရလက္ထက္ကမူ အီရတ္တြင္ IS အဖြဲ႔က ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားမွာ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ ေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသို႔သတ္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ အထူးတလည္ တာဝန္ဝတၱရားမရွိဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

F-03